เที่ยววัดเสาเดียว @ ขอนแก่น


  วัดเสาเดียวขอนแก่น แท่นปูนซีเมนต์ลักษณะกลม ยกสูงขึ้นมาเหนือน้ำ ด้านบนก่อสร้างด้วยไม้ ทำเป็นคล้ายห้องเล็ก ๆ 1 ห้อง ส่วนหลังคาถูกออกแบบอย่างสวยงามที่เห็นอยู่นี้ คือสถานที่ที่มีชื่อว่า วัดเสาเดียว ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลายคนอาจคิดว่าเหตุไฉน จึงเรียกว่า วัดเสาเดียว จากความเดิมที่ว่า การสร้างวัดเสาเดียวที่นี่ขึ้นมา เกิดจากในจังหวัดขอนแก่น จะมีชาวขอนแก่นที่มีเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนมาก และการสร้างวัดเสาเดียวขึ้นมาก็เพื่อต้องการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม นั่นเอง เพราะผู้ที่ดำเนินการจัดสร้าง คือ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเทศบาลนครขอนแก่น และกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศเวียดนาม 

Advertisement

Advertisement

วัดเสาเดียวขอนแก่นวัดเสาเดียวขอนแก่นและที่มีชื่อว่า วัดเสาเดียว ก็เพราะการออกแบบมีความคล้าย วัดเสาเดียวที่ประเทศเวียดนาม จึงนำมาซึ่งชื่อที่ตั้งว่าวัดเสาเดียว อย่างที่เห็น และหากสังเกตรูปลักษณ์ก็จะเห็นว่าสร้างด้วยเสาต้นเดียวอีกด้วย

เมื่อย้อนกลับมาวัดเสาเดียวที่นี่ขอนแก่น จะเห็นว่ามีบันไดให้สามารถเดินขึ้นไป เพื่อไปกราบขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งนำมาประดิษฐานอยู่ภายในวัดเสาเดียว เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมปางร้อยมือพันตา ที่มีความเชื่อว่า หากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จะสมหวังตามความมุ่งมาดปรารถนา 

วัดเสาเดียวขอนแก่นวัดเสาเดียวขอนแก่นวัดเสาเดียวขอนแก่นวัดเสาเดียวขอนแก่นซึ่งวัดเสาเดียว ก่อสร้างออกมาขนาดกะทัดรัด สามารถจุคนที่จะขึ้นไปขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมได้ประมาณ 5 - 10 คน บริเวณโดยรอบเบื้องหน้าจะมองเห็นสายน้ำจากบึงแก่นนครที่ทอดยาว และรอบ ๆ จะมองเห็นต้นไม้ใหญ่ ให้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติร่มรื่น และการออกแบบวัดเสาเดียวมีความสวยงาม ถือเป็นประติมากรรมออกแนวประเทศจีน ผสมผสานกับความเป็นเวียดนามหน่อย ๆ และเพื่อให้เห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทย กับประเทศเวียดนาม จะติดตั้งธงชาติของสองประเทศไว้หน้าวัดเสาเดียวด้วย 

Advertisement

Advertisement


วัดเสาเดียวขอนแก่นวัดเสาเดียวขอนแก่นแขกไปใครมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่น ก็มักที่จะพลาดไม่ได้กับการเข้ามาที่วัดเสาเดียว เพื่อเก็บภาพความสวยงาม อย่างไรก็ตาม วัดเสาเดียว จะเปิดให้เข้าเที่ยวชมฟรี ทุกวัน ตั้งเเต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น. ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

                                                                                                                                       - ภาพนักเขียน - 

Advertisement

Advertisement