เที่ยวพระธาตุ 9 ชั้น วัดดังเมืองขอนแก่น ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง 

          มาถึงจังหวัดขอนแก่นห้ามพลาดที่จะมาชมความวิจิตรงดงามของ “พระธาตุ 9 ชั้น” ที่ตั้งอยู่ใน “วัดหนองแวงพระอารามหลวง” ซึ่งเป็นวัดชื่อดังของจังหวัดขอนแก่น ด้วยชื่อเสียงเรื่องความอลังการ ความสวยงามของตัวพระธาตุ ทำให้มีผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมาทำบุญไหว้พระ และชมความวิจิตรงดงามของตัวพระธาตุแห่งนี้

1

เรือนยอดของพระธาตุ 9 ชั้น เป็นแบบจำลองมาจากพระธาตุขามแก่น ที่มีความงดงามมาก ตั้งเด่นสง่าอยู่ยอดชั้นสูงสุดของพระธาตุ 9 ชั้น

2

ชั้นที่ 1 ของพระธาตุจะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลาง ไว้ให้ประชาชนได้มาไหว้ สักการะ 

3

บริเวณนี้จะเป็นโต๊ะไว้สำหรับตักบาตร ที่เรียกกันว่า “ตักบาตร 108” และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปประจำวันเกิด มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองขอนแก่น ละครพื้นบ้าน วรรณคดีต่างๆ ไว้โดยรอบของตัวพระธาตุสร้างความสวโยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม

Advertisement

Advertisement

4

ชั้นที่ 2 – 8 จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของเก่า โบราณมากมาย มีพระคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ชั้นนักท่องเที่ยวสามารถออกมาเดินรอบๆ ด้านนอกได้

5

ชั้นที่ 9 จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 

6

บริเวณโดยรอบเราสามารถมองเห็นวิวเมืองขอนแก่นได้แบบ 360 องศาเลย

8

 ทางทิศตะวันออกเราจะเห็นวิวของบึงแก่นนครทั้งหมดสวยงามมาก

9

ประตู หน้าต่างโดยรอบตัวพระธาตุถูกแกะสลักเป็นภาพนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น แบบภาพ 3 มิติ สร้างความวิจิตรงดงามให้กับผู้มาทำบุญมาก นอกจากนี้พระธาตุ 9 ชั้นยังเป็นที่ประกอบพิธีการสำคัญๆ มากมาย เช่น พิธีเวียนเทียนรอบพระธาตุในวันอาสาฬหบูชา, สวดมนต์ข้ามปี

Advertisement

Advertisement

ค่าธรรมเนียมเข้าชม : ไม่มี

เวลาทำการ  : พระธาตุ 9 ชั้น เปิด 08.00 – ปิด 18.00 น.

การเดินทาง : จากสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3 ประมาณ 5 กิโลเมตร ขับบนถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น (ถนนหมายเลข230) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กิโลเมตร จะเห็นสี่แยกถนนกลางเมืองให้เลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร วัดหนองแวงจะอยู่ทางด้านขวามือ

ที่ตั้ง : วัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น