หลังจากภาคแรกได้ออกไปแล้วกับ "เที่ยวตามราง" เส้นทางรถไฟสายเหนือ ที่เริ่มจากชุมทางบ้านภาชี ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ แฮมมาแนะนำเส้นทางที่สองที่แยกจากชุมทางบ้านภาชี มาเส้นทางสายอีสานกันบ้าง สายอีสานนี้เส้นทางผ่านถึง 11 จังหวัด และสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดก็ไม่น้อยหน้าภาคเหนือเลยขอบอก จะมีที่ไหนกันบ้างนั้น แฮมจะมาสรุปให้เพื่อน ๆ กันในบทความนี้เด้อ...

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - จังหวัดลพบุรีภาพจาก : Shutterstock : Kusalodom

เส้นทางรถไฟแยกจากสายเหนือที่ชุมทางบ้านภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลี้ยวมาทางขวาสู่จังหวัดแรกคือ "จังหวัดสระบุรี" ที่นี่ เมืองนมดี กระหรี่ดัง หลัก ๆ ที่นี่จะมีที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
และธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่น ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ก, น้ำตกเจ็ดสาวน้อย, ผาเสด็จ, ทุ่งทานตะวัน (บานช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคมของทุกปี), วัดพระพุทธบาท เป็นต้น สระบุรีนี้สามารถนั่งรถไฟมาเที่ยว เช้าไป เย็นกลับ ได้อยู่น้า...

Advertisement

Advertisement

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดสระบุรี :

กรุงเทพ ฯ - อุบลราชธานี (รถเร็ว) ออก 06:40 น. ถึง 09:09 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟ 54 บาท

พิกัดสถานีรถไฟสระบุรี : https://goo.gl/maps/jjr1iKYeEHKGmvfx5

สวนบิ๊กเต้ - สระบุรี มวกเหล็กวัดพระพุทธบาท - สระบุรีฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ก มวกเหล็ก สระบุรีน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - มวกเหล็ก สระบุรีภาพจาก : Shutterstock : Jesse33 / sunthorn punaprung / SARIN KUNTHONG / Daolauong Kamkhom

ออกจากสถานีสระบุรีแล้ว ถัดมาจะเป็นสถานีชุมทางแก่งคอย ขึ้นชื่อชุมทางแล้ว แน่นอนว่าจะต้องมีทางแยกของเส้นทางรถไฟ โดยสถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยจะแยกไป 3 เส้นทางด้วยกัน คือ

1. เส้นทางแรก : แก่งคอย - ปากช่อง - นครราชสีมา - อุบลราชธานี

2. เส้นทางที่สอง : แก่งคอย - ลำนารายณ์ - บัวใหญ่ - ขอนแก่น - หนองคาย - ท่านาแล้ง (สปป.ลาว)

Advertisement

Advertisement

3. เส้นทางที่สาม : แก่งคอย - คลองสิบเก้า (รวมกับเส้นทางสายตะวันออก)

เราจะมาเริ่มกันที่เส้นทางแรกกันก่อน จังหวัดถัดจากสระบุรีก็จะเป็น "จังหวัดนครราชสีมา" จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เส้นทางรถไฟสายอีสานก็ผ่านตัวอำเภอหลัก ๆ ของโคราชมากมาย เช่น ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน อำเภอเมือง บัวใหญ่ เป็นต้น ที่นี่ ก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายอย่างมาก แต่จะเน้นไปทางธรรมชาติ ป่าเขา ซะมากกว่า เช่น ฟาร์มโชคชัย, สวนสัตว์โบนันซ่า, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, วังน้ำเขียว, ฟอร่า พาร์ค, จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม, อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, ปราสาทหินพิมาย เป็นต้น 

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา:

กรุงเทพ ฯ - อุบลราชธานี (รถเร็ว) ออก 06:40 น. ถึง 10:52 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟ 86 บาท

Advertisement

Advertisement

พิกัดสถานีรถไฟปากช่อง : https://goo.gl/maps/d5rAVxBVNM2oBNnJ7

---------------------------------------------------

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมา :

กรุงเทพ ฯ - อุบลราชธานี (รถเร็ว) ออก 06:40 น. ถึง 12:12 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟ 100 บาท

พิกัดสถานีรถไฟนครราชสีมา : https://goo.gl/maps/dPSR1YiYRVKbMh78A

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี - นครราชสีมาวังน้ำเขียว - นครราชสีมาปราสาทหินพิมาย - อำเภอพิมาย นครราชสีมาภาพจาก : Shutterstock : Sumeth anu / OATFOTOSMILE / Kattiya.L

หลังจากแวะเที่ยวโคราชกันไปแล้ว ไปต่อกันเลยที่ "จังหวัดบุรีรัมย์" เมืองปราสาทหิน ที่นี่หากพูดถึงบุรีรัมย์ มักจะนึกถึงปราสาทหินพนมรุ้ง แฮมไปมาที่นี่อยากบอกว่าสวยงามมาก ลักษณะปราสาทหินที่นี่มีความสมบูรณ์ของโบราณสถานเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ปราสาทหินพนมรุ้งแล้ว ยังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจ เช่น เขื่อนลำนางรอง, นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม, วนอุทยานเขากระโดง, ปราสาทเมืองต่ำ เป็นต้น

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ :

กรุงเทพ ฯ - อุบลราชธานี (รถเร็ว) ออก 06:40 น. ถึง 14:19 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟ 177 บาท

พิกัดสถานีรถไฟบุรีรัมย์ : https://goo.gl/maps/7yqXWSuhApq97kXYA

สถานีรถไฟบุรีรัมย์ - จังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินพนมรุ้ง - จังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทหินพนมรุ้ง - บุรีรัมย์ภาพจาก : Shutterstock : Suriya Desatit / amnat30 

ต่อกันเลยกับ "จังหวัดสุรินทร์" ที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงการเลี้ยงช้าง ยังไม่พอยังมีศูนย์หัตถกรรมผ้าไทยที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งแห่งของประเทศ และยังเป็นเมืองเกษตรกรรมอีกแห่งของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนำอาทิเช่น ซแรย์ อทิตยา, วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย, ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง, ปราสาทศรีขรภูมิ, อ่างเก็บน้ำห้วงเสนง, หมู่บ้านผ้าไหมยกทองโบราณบ้านท่าสว่าง เป็นต้น

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์ :

กรุงเทพ ฯ - อุบลราชธานี (รถเร็ว) ออก 06:40 น. ถึง 15:07 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟ 183 บาท

พิกัดสถานีรถไฟสุรินทร์ : https://goo.gl/maps/AXcHHofkxmYzbkcy5

ช้าง - จังหวัดสุรินทร์ปราสาทศรีขรภูมิ - จังหวัดสุรินทร์ผ้าทอพื้นเมือง - จังหวัดสุรินทร์ภาพจาก : Shutterstock : Dmitry Chulov / sunthorn punaprung / Wunlop_Worldpix_Exposure

ใกล้สุดปลายรางของเส้นทางสายอีสาน (ใต้) กันแล้ว ถัดจากจังหวัดสุรินทร์ ก็จะเป็น "จังหวัดศรีสะเกษ" ศรีสะเกษ ก็ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของไทยผสมผสานกับทางเขมรอยู่เหมือนกัน สถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนำของที่นี่ เช่น ผามออีแดง, ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่, ปราสาทเขาพระวิหาร, ถ้ำพญานาค วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม, ปราสาทปรางค์กู่, วัดไพรพัฒนา เป็นต้น

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษ :

กรุงเทพ ฯ - อุบลราชธานี (รถด่วน) ออก 21:30 น. ถึง 06:41 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟเริ่มต้น 351 บาท

พิกัดสถานีรถไฟศรีสะเกษ : https://goo.gl/maps/pzWUAZ1GBtNci29V9

วัดไพรพัฒนา - จังหวัดศรีสะเกษผามออีแดง - จังหวัดศรีสะเกษภาพจาก : Shutterstock : Kannapon.SuperZebra / Asjan

มาถึงจังหวัดสุดท้ายปลายรางเส้นทางรถไฟสายอีสาน (ใต้) กันแล้ว นั่นคือ "จังหวัดอุบลราชธานี" รถไฟจะสิ้นสุดที่อำเภอวารินชำราบ แต่เข้าเมืองก็ไม่ไกล ประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงตัวเมืองแล้ว ที่นี่ เป็นเมืองใหญ่อีกแห่งของภาคอีสาน ที่อยู่ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น สามพันโบก, หาดคูเดื่อ, วัดหนองป่าพง, ผาแต้ม, หาดพัทยา (เขื่อนสิรินธร), วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว เป็นต้น

การเดินทางโดยรถไฟมายังจังหวัดอุบลราชธานี เรียกว่ามีหลายขบวนทั้งออกจากกรุงเทพ ฯ เช้า สาย บ่าย ค่ำ และช่วงดึก มีครบเลย แต่ถ้ามาท่องเที่ยว แนะนำว่านั่งรถไฟตู้นอนช่วงค่ำ ถึงช่วงเช้า สามารถเที่ยวต่อได้เลย

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานี :

กรุงเทพ ฯ - อุบลราชธานี (รถด่วนพิเศษ) ออก 20:30 น. ถึง 06:35 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟเริ่มต้น 881 บาท

พิกัดสถานีรถไฟอุบลราชธานี : https://goo.gl/maps/Y4gVFvccC8Bmp2ZGA

เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา - จังหวัดอุบลราชธานีสามพันโบก - จังหวัดอุบลราชธานีวัดภูพร้าว - อำเภอสิรินธร - จังหวัดอุบลราชธานีภาพจาก : Shutterstock :  wk1003mike / Chirawan Thaiprasansap / Thammanoon Khamchalee 

หลังจากเที่ยวเส้นทางรถไฟสายอีสาน (ใต้) กันแล้ว เรากลับมาที่สถานีชุมทางแก่งคอย จังหวัดสระบุรีอีกครั้ง เพื่อไปเส้นทางแยกสายอีสาน (เหนือ) กัน สายนี้ จะผ่านทั้งหมด 6 จังหวัด เริ่มกันเลยที่ "จังหวัดลพบุรี" จริง ๆ จังหวัดลพบุรี จะอยู่ช่วงภาคกลาง มีเส้นทางรถไฟสายเหนือที่ผ่านด้วย แต่ภาคอีสาน (เหนือ) ก็มีเช่นกัน แถมมีเส้นทางรถไฟที่น่าสนใจแห่งหนึ่งอยู่ที่ลพบุรี คือ "รถไฟลอยน้ำ" ซึ่งขบวนรถไฟจะแล่นตัดผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ช่วงฤดูหนาวปลายปี การรถไฟแห่งประเทศไทย จะจัดขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถรอติดตามการประชาสัมพันธ์จากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้ง แต่ถ้าไม่ได้มาเที่ยวขบวนนำเที่ยว มารถโดยสารธรรมดา แนะนำลงที่สถานีแก่งเสือเต้น แล้วต่อรถมายังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่ไกล

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี :

กรุงเทพ ฯ - หนองคาย (รถด่วน) ออก 08:20 น. ถึง 10:57 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟเริ่มต้น 182 บาท

พิกัดสถานีแก่งเสือเต้น : https://goo.gl/maps/XgsLCiXxcQiMTAKn7

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - อำเภอชัยบาดาล - จังหวัดลพบุรีภาพประกอบและภาพหน้าปกจาก : Shutterstock : Kusalodom

หลังจากออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่จังหวัดถัดไปคือ "จังหวัดชัยภูมิ" ที่นี่ จะมีเส้นทางรถไฟที่ผ่านจังหวัดชัยภูมิ ช่วงอำเภอเทพสถิต ซึ่งใครที่มาเที่ยวช่วงฤดูฝนแล้วละก็ เป็นช่วงเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน ที่อำเภอเทพสถิตแห่งนี้ จะบานแบบเยอะ ๆ ช่วงปลายกรกฎาคม - สิงหาคม โดยสถานที่อื่น ๆ ของจังหวัดชัยภูมินั้น เช่น มอหินขาว, อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, ผาหำหด, ทุ่งกังหันลม, อุทยานแห่งชาติไทรงาม เป็นต้น

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :

กรุงเทพ ฯ - หนองคาย (รถด่วน) ออก 08:20 น. ถึง 12:30 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟเริ่มต้น 200 บาท

พิกัดสถานีบ้านวะตะแบก (เทพสถิต) : https://goo.gl/maps/FaDvA1cPnf89Wz6D9

ทุ่งดอกกระเจียว - อำเภอเทพสถิต - จังหวัดชัยภูมิมอหินขาว - จังหวัดชัยภูมิ

ทุ่งกังหันลม - เทพสถิต - จังหวัดชัยภูมิภาพจาก : Shutterstock : Kosin Sukhum / Torychemistry / paitoon

แวะไปเที่ยวชัยภูมิกันเสร็จเรียบร้อย นั่งรถไฟต่อมาก็จะเข้าช่วงจังหวัดนครราชสีมาอีกครั้ง โดยเส้นทางนี้จะผ่านอำเภอบัวใหญ่แล้วหลังจากนั้น จะเริ่มเข้าสู่ เมืองหลวงของภาคอีสาน นั่นคือ "จังหวัดขอนแก่น" ขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสาน ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค ที่นี่ มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายมาก เช่น เขื่อนอุบลรัตน์, วัดหนองแวง, บึงแก่นนคร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วัดพระธาตุขามแก่น, สวนสัตว์ขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง, ตลาดต้นตาล เป็นต้น

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่น :

กรุงเทพ ฯ - หนองคาย (รถเร็ว) ออก 20:45 น. ถึง 05:19 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟเริ่มต้น 187 บาท

พิกัดสถานีขอนแก่น : https://goo.gl/maps/c1A2hMMZ7szaJK6FA

วัดหนองแวง บึงแก่นนคร - จังหวัดขอนแก่นวัดพระธาตุขามแก่น - จังหวัดขอนแก่นสวนสัตว์ขอนแก่น - อำเภอเขาสวนกวาง - จังหวัดขอนแก่นภาพจาก : Shutterstock : RoBird / Casper1774 Studio / Suriya99

ใกล้สุดปลายรางของเส้นทางรถไฟสายอีสาน (เหนือ) กันแล้ว ต่อไปจะเข้าสู่ "จังหวัดอุดรธานี" อุดรธานีมีความเลื่องชื่อด้านวัฒนธรรม โบราณวัตถุชื่อดัง คือ "บ้านเชียง" ในส่วนของธรรมชาติ ที่นี่มี ทุ่งบัวแดง ฤดูกาลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงคือช่วงฤดูหนาว มกราคม เป็นต้นไป ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นนั้น เช่น สวนสาธารณะหนองประจักษ์, ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน, UD Town, วัดป่าภูก้อน, คำชะโนด, อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นต้น

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี :

กรุงเทพ ฯ - หนองคาย (รถเร็ว) ออก 20:45 น. ถึง 06:57 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟเริ่มต้น 205 บาท

พิกัดสถานีอุดรธานี : https://goo.gl/maps/gtjYpbwkPB4fe6gR7

สถานีรถไฟอุดรธานี - จังหวัดอุดรธานี

ทุ่งบัวแดง - จังหวัดอุดรธานีหนองประจักษ์ - เป็ดยักษ์ - จังหวัดอุดรธานีโบราณสถานบ้านเชียง - จังหวัดอุดรธานีภาพจาก : Shutterstock : Muellek Josef  / tipwam / Ok-product studio / PixHound

สุดท้ายปลายราง (ฝั่งไทย) ของสายอีสาน (เหนือ) กันแล้วกับ "จังหวัดหนองคาย" ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศลาว แต่เส้นทางรถไฟไม่ได้สิ้นสุดที่นี่ ปัจจุบันสิ้นสุดที่สถานีรถไฟท่านาแล้ง ประเทศลาว แต่กำลังมีโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายไปยังสถานีเวียงจันทน์อีกด้วย ที่จังหวัดหนองคาย มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น วัดโพธิ์ชัย, สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1, ตลาดท่าเสด็จ, วัดผาตากเสื้อ เป็นต้น

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังจังหวัดหนองคาย :

กรุงเทพ ฯ - หนองคาย (รถด่วนพิเศษ) ออก 20:00 น. ถึง 06:25 น. (โดยประมาณ) ค่ารถไฟเริ่มต้น 898 บาท

พิกัดสถานีหนองคาย : https://goo.gl/maps/1N5xpeepRXbZfHy76

รถไฟหนองคาย - สถานีรถไฟหนองคาย - จังหวัดหนองคายหลวงพ่อพระใส - วัดโพธิ์ชัย - จังหวัดหนองคายวัดผาตากเสื้อ - อำเภอสังคม - จังหวัดหนองคายภาพจาก : Shutterstock : CatwalkPhotos / Nathapon Triratanachat / Nonchanon

----------------------------------------------

***สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งรถไฟระหว่างประเทศ หนองคาย - ท่านาแล้ง (ประเทศลาว) สามารถทำ Boarding Pass ที่ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคายหรือนำพาสปอร์ตมาได้เลย 

ตารางรถไฟ (ตัวอย่าง) ขบวนที่เดินทางไปยังสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว :

หนองคาย - ท่านาแล้ง (สปป.ลาว) ออก 07.30 น. ถึง 07.45 น. (โดยประมาณ)

พิกัดสถานีท่านาแล้ง (สปป.ลาว) : https://goo.gl/maps/dAj73tW6p7iFVdkg9

ขบวนรถไฟไทยลาว - สะพานมิตรภาพไทยลาว - จังหวัดหนองคายภาพจาก : Shutterstock : Pratan Saetang


เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายของ Part เส้นทางรถไฟสายอีสานเหนือและใต้กันแล้ว จะบอกว่า การเดินทางโดยรถไฟมันมีเสน่ห์มาก จริง ๆ ใครอยากใช้เวลาพักผ่อนแบบไม่ได้รีบเร่งหรือค่อย ๆ ไป แนะนำรถไฟไทยเลย บรรยากาศสองข้างทางของเส้นทางนี้ก็จะมีขึ้นเขาบ้าง ผ่านเขื่อนทั้ง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนลำตะคอง หรือชมวิวทิวทัศน์ของทุ่งกังหันลม ตลอดเส้นทางที่ผ่านอำเภอเทพสถิตอีกด้วย ยังไงใครสนใจแล้วละก็ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3euPxXM หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1690 สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมงน้า...

#ทางรถไฟสายอีสาน #สระบุรี #ลพบุรี #ชัยภูมิ #ขอนแก่น #อุดรธานี #หนองคาย #ลาว #นครราชสีมา #บุรีรัมย์

#สุรินทร์ #ศรีสะเกษ #อุบลราชธานี #การรถไฟแห่งประเทศไทย #ท่องเที่ยวอีสาน

**รูปภาพทั้งหมดสั่งซื้อจาก Shutterstock และแจ้งหลักฐานให้บรรณาธิการเรียบร้อย