เซ็นทรัลขอนแก่นเปิดใช้ระบบ Social Distancing ป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19


   เซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่าง  ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดูแลเรื่องสุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงประชาชนในจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 เกิดขึ้นในทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย และอย่างในจังหวัดขอนแก่น ก็ตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ล่าสุดประกาศวันที่ 20 มีนาคม 2563 จำนวน 2 ราย จึงทำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นตื่นตัว และดำเนินการป้องกันโรค COVID-19 โดยการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนที่เข้ามาใช้บริการทุกประตู และหากพบว่า อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะทำการกักตัวไว้ เพื่อรอดูอาการว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ แต่หากอุณหภูมิร่างกายสูงไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส สามารถเข้าไปเดินซื้อสินค้าภายในห้างได้ นอกจากนี้หลังจากตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ก็จะให้ลูกค้าทุกคนล้างมือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอลล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค

Advertisement

Advertisement

เซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่าง

เซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่าง

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด ได้มีการเปิดใช้ระบบ Social Distancing หรือ สัญลักษณ์ที่มีไว้เพื่อให้ประชาชนเว้นระยะห่างจากคนอื่น ลดการแพร่กระจายของโรค COVID-19 จะเห็นได้ชัดในบริเวณลิฟท์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จะติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ลูกศรสีส้ม ให้ยืนเว้นระยะห่าง รวมถึงให้หันหน้าออกจากกัน ไม่ให้หน้าเข้าหากัน เพราะอาจจะมีการติดได้จากการไอ หรือ จาม และในลิฟท์ก็จะมีเจลแอลกอฮอลล์ติดตั้งไว้ทุกจุด 

เซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่างเซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่างเซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่าง

และจุดSocial Distancing ที่เห็นได้ชัดภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นนั่นคือ บริเวณ FOOD PARK ตั้งเเต่จุดแลกบัตรเพื่อซื้ออาหาร โดยการยืนต่อคิวซื้อบัตรก็จะมีสัญลักษณ์ให้ยืนเว้นระยะห่างจากคนที่ยืนด้านหน้า และด้านหลัง ไปจนถึงโต๊ะอาหาร จะทำสัญลักษณ์เป็นรูปกากบาท คือห้ามนั่ง ให้เว้นช่องว่างห่างจากคนอื่น ๆ ไว้ประมาณ 1 - 2 เมตร เพื่อป้องกันโรค COVID-19

Advertisement

Advertisement

เซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่างเซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่างเซ็นทรัลขอนแก่นออกมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เว้นระยะห่าง

และอีกหนึ่งมาตรการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น นั่นคือ เรื่องของเวลาเปิดปิดห้าง จะเปิดช้าขึ้น และปิดเร็วขึ้น โดยเริ่มใช้ล่าสุดในวันที่ 21 มีนาคม 2563 ห้างเปิดในเวลา 11.00 น. และปิดในเวลา 20.00 น. ทุกวัน และจะเปิดทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ จนกว่าสถานการณ์โรค COVID-19 จะคลี่คลาย แต่จะยกเว้นร้านท็อปส์ มาร์เก็ต ที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ที่เปิดตามเวลาปกติในเวลา 09.00 น. - 21.30 น. 

Advertisement

Advertisement

                                                                                                                                - ภาพนักเขียน -