เชิญชวนประชาชนชมการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 7

 การแข่งขันบาสเกตบอลจังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 ที่สนามบาสเกตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จะมีการแข่งขันบาสเกตบอล ที่มีชื่อว่า "บาสเกตบอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 7" จะจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เปิดรับสมัครทีมบาสเกตบอลไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกำหนดทีมบาสเกตบอลที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวนกว่า 68 ทีม  แบ่งประเภทกีฬาบาสเกตบอลออกเป็นทั้งหมด ได้แก่ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีชาย , ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีชาย , ประเภทประชาชนทั่วไปชาย , ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง และประเภท VIP ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป 

การแข่งขันบาสเกตบอลขอขอบคุณภาพโดย Keith Johnston จาก Pixabay 

สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ จะได้รับรางวัลดังนี้ 

Advertisement

Advertisement

1. ประชาชนทั่วไปชาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปชาย จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปชายจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไปชาย จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทประชาชนทั่วไปชาย จะได้รับเงินรางวัล  10,000  บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลนักบาสเกตบอลยอดเยี่ยม ประเภทประชาชนทั่วไปชาย จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

2. ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Advertisement

Advertisement

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง จะได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลนักบาสเกตบอลยอดเยี่ยม ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

การแข่งขันบาสเกตบอลขอขอบคุณภาพโดย Keith Johnston จาก Pixabay 

3. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีชาย / 4. ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีชาย / 5. ประเภท VIP ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Advertisement

Advertisement

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลนักบาสเกตบอลยอดเยี่ยม จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

การแข่งขันบาสเกตบอลขอขอบคุณภาพโดย Keith Johnston จาก Pixabay 

สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 7 จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและนักท่องเที่ยวสามารถไปร่วมชมและให้กำลังใจนักบาสเกตบอลที่มีจำนวนกว่า 68 ทีมได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

- ขอขอบคุณภาพปกโดย Keith Johnston จาก Pixabay