‘ตลาดจำหน่ายผักปลอดสารพิษ ธกส.ขอนแก่น’


Advertisement

Advertisement

alt="https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/7B5AFC05-CA24-4245-81A8-C544C16473BD.jpeg?itok=Ddo9oeZG" />   ที่ลานด้านหน้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น อำเภอเมือง เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นจำนวนกว่า 20 ราย นำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายในราคาถูก ได้แก่ ผักชนิดต่างๆ, ผลไม้, สินค้าแปรรูป นอกจากนี้ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่ต้องการหารายได้เสริมนำอาหารมาจำหน่ายอีกด้วย เช่น ขนมจีน, หมูทอด, ไก่ทอด เป็นอาหารสำเร็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนหากอยากรับประทานในขณะนั้น 

Advertisement

Advertisement

ความพิเศษของตลาดที่นี่คือ พืช,ผัก ที่นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนจะปลอดสารพิษ และราคาที่ขายก็ไม่แพง อย่าง ฝรั่ง พันธุ์กิมจูจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 35 บาท และแพคขายในราคาเพียงกล่องละ 20 บาทเท่านั้น ในส่วนของลองกองก็จำหน่ายกิโลกรัมละ 35 บาท สามารถชิมก่อนซื้อได้ มากันที่พืชผักอย่างถั่วฟักยาว จำหน่าย มัดละ 10 บาท, แตงกวาถุงละ 10 บาท, ผักบุ้งถุงละ 10 บาท, พริกแดงถุงละ 10 บาท พืชผักจะจำหน่ายในราคาไม่เกิน 20 บาท แล้วแต่ชนิดของผัก 

ที่เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น สามารถจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ในราคาถูกได้ เนื่องจากเพาะปลูกเอง ไม่ต้องรับซื้อมาจากพ่อค้าคนกลาง

โดยตลาดดังกล่าวเปิดจำหน่ายพืช, ผัก, ผลไม้ตามฤดูกาล รวมถึง สินค้าทางการเกษตร และอาหาร  ทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ไปจนถึงเวลา 16.00 น. บริเวณลานด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น ถนนรื่นรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Advertisement

Advertisement

https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/3D2222F5-AF4F-4CEC-A754-9444FC1A1503.jpeg?itok=6a87dBSJ

https://onscene-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/files/styles/body_image_480w/public/inline-images/A4FD511C-E2F7-49D3-B8A4-C5BD358F88EB.jpeg?itok=rrEUWmSP