ห้างบิ๊กซีขอนแก่น เปิดจำหน่ายเฉพาะอาหารสดช่วงแพร่ระบาด covid-19


 ห้างบิ๊กซีตรวจเข้มป้องกัน COVID-19  นับตั้งเเต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ทางห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีมาตรการเปิดจำหน่ายเฉพาะอาหารสดที่นำมาจำหน่ายในห้าง รวมถึงให้เปิดเฉพาะร้านอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน แต่ทั้งนี้ประชาชนจะต้องสั่งกลับไปทานที่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันโรค covid-19  ทำให้บรรยากาศภายในห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ขอนแก่น สาขา 1 ดูเงียบเหงากว่าที่เคยมีมา ก่อนที่มีมาตรการปิดร้านจำหน่ายสินค้า นอกเหนือจากอาหาร และเมื่อประชาชนในจังหวัดขอนแก่นจะขึ้นไปซื้ออาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 จะต้องเข้าคิวตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อน หากเกิน 38 องศาเซลเซียส จะไม่ให้เข้าไป แต่จะมีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้ป่วยเป็นโรค covid-19 รวมถึงประชาชนที่ตรวจวัดอุณหภูมิผ่านจะติดสติ๊กเกอร์ไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผ่านการตรวจสอบร่างกายวัดอุณหภูมิแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจเช็คนับจำนวนประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่เข้ามาใช้บริการ 

Advertisement

Advertisement

ห้างบิ๊กซีตรวจเข้มป้องกัน COVID-19

ห้างบิ๊กซีตรวจเข้มป้องกัน COVID-19และทุกจุดภายในห้างบิ๊กซีขอนแก่น จะตั้งขวดเจลแอลกอฮอลล์สำหรับล้างมือ ไว้เกือบทุกจุด เพื่อให้ประชาชนล้างมือฆ่าเชื้อโรค เป็นการป้องกันที่เข้มงวด และสังเกตได้ว่า ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหารที่นี่ จะระมัดระวังดูแลสุขภาพของตัวเอง เป็นพิเศษ โดยจะสวมใส่หน้ากากอนามัย เกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ 

ห้างบิ๊กซีตรวจเข้มป้องกัน COVID-19ซึ่งจากการสังเกตส่วนใหญ่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นจะมาซื้ออาหารแบบพอดี ไม่ซื้อในจำนวนมาก เพราะทางห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ขอนแก่น ได้ประกาศประชาสัมพันธ์บอกกับประชาชนว่า สินค้าประเภทอาหารสด และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร จะนำมาจำหน่ายทุกวัน เพื่อความสดใหม่ ไม่มีขาดตลาด และเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ ประชาชนหลายคนจะรีบซื้อแล้วรีบกลับ เพราะเป็นการป้องกันการเกิดโรค covid - 19 

Advertisement

Advertisement

ห้างบิ๊กซีตรวจเข้มป้องกัน COVID-19ห้างบิ๊กซีตรวจเข้มป้องกัน COVID-19

ห้างบิ๊กซีตรวจเข้มป้องกัน COVID-19รวมถึงประตูทางเข้าห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ขอนแก่น จะเปิดให้เหลือประตูเดียว เพื่อง่ายต่อการคัดกรองประชาชน อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ห้างบิ๊กซีขอนแก่น จะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19 ไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 และหากสถานการณ์ยังไม่ปกติ ก็จะดำเนินการเปิดเฉพาะจำหน่ายอาหารสด และร้านอาหารแบบสั่งกลับบ้าน จนกว่าสถานการณ์จะปกติ  

                                                                                                                               - ภาพนักเขียน -

Advertisement

Advertisement