หนังสือดีที่อยากให้อ่าน “MARKETING PANORAMA การตลาดมุมกว้าง”


หลาย ๆ คนหาข้อมูลการศึกษาเรื่องการตลาดแต่เนื้อหาที่มีอยู่ก็ค่อนข้างจำกัด หรือบางทีเราก็ต้องไปเรียนในสถาบันการศึกษาแต่หลายคนก็อยากที่จะมีหนังสือไว้อ่าน เราเลยมีหนังสือที่อยากแนะนำเพื่อน ๆ เป็นหนังสือที่รวบรวมทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ ให้เราสามารถศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง  อย่างในสมัยปัจจุบันใคร ๆ ก็สามารถศึกษาหลักการตลาดได้เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่ค้าออนไลน์และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่ล้วนแต่ต้องใช้ความรู้ในการจัดสรรการตลาดเพื่อให้สินค้าเป็นไปตามที่ตลาดต้องการหรือ เพื่อศึกษากลุ่มคนกลุ่มลูกค้า

สารบัญรูปภาพโดย:ลูกโปร่งที่ล่องลอย

 

ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเนื้อหาที่ชี้ให้ทุกคนได้เล็งเห็นถึงอิทธิพลของงานการตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และให้เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งรอบตัวที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่วงธุรกิจอย่างเดียว เราสามารถใช้หลักพิจารณาในเล่นนี้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงองค์ประกอบแวดล้อมอย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยหลายด้านที่ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กับงานการตลาด ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภค ภาวะสังคม ประชากร และปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม และการศึกษา

Advertisement

Advertisement

สารบัญรูปภาพโดย:ลูกโปร่งที่ล่องลอย

 

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้หนักไปทางด้านวิชาการแต่อย่างเดียว แต่ในเล่มก็ยังมีการยกตัวอย่างให้เราเองได้เห็นภาพ ทำให้ผู้อ่านสนุกและได้ความรู้ไปกับเนื้อหาข้างใน เราต้องบอกเลยว่าเราเองเรียนแค่วิชาเศรษฐศาสตร์ในโรงเรียนเราก็ว่าปวดหัวและบางอย่างเราไม่เข้าใจ แต่พอได้มาศึกษาอ่านเนื้อหาในเล่มนี้เรากลับเข้าใจหลักของการตลาดมากขึ้น เป็นหนังสือที่ดีมากคนทั่วไปอ่านก็เข้าใจง่าย ไม่หลักการจนเกินไป ตัวหนังสือก็ขนาดพอดีไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป กระดาษก็เป็นกระดาษถนอมสายตาอ่านเพลินไม่ปวดตาแน่นอน ค่อย ๆ ศึกษาไปแต่ละเรื่องตามที่เราสนใจก็ได้หรืออ่านหมดแบบเราก็ได้ แต่สิ่งที่เราชอบมากที่สุดสำหรับหนังสือเล่มนี้ ก็คงจะเป็นการเรียบเรียงเนื้อหาตามแต่ละหัวข้อเพราะเปรียบเสมือนการสรุปเนื้อหาให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเนื้อหา

Advertisement

Advertisement

เนื้อหารูปภาพโดย:ลูกโปร่งที่ล่องลอย

 

หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 256 หน้า แต่เราว่าเนื้อหาพอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ขนาดเล่มก็สามารถพกพาไปอ่านยังสถานที่อื่น ๆ ได้ เราชอบซื้อหนังสือเล่มที่ขนาดพกพาได้เพราะเราชอบเอาหนังสือติดตัวไปยังที่ต่าง ๆ เป็นการฝึกตัวเองให้ออกจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

ปกหลังรูปภาพโดย:ลูกโปร่งที่ล่องลอย

Advertisement

Advertisement

 

หนังสือ MARKETING PANORAMA การตลาดมุมกว้าง เป็นของผู้แต่ง ผศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ และเป็นของสำนักพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ Bizbook  ราคา 215 บาท


ขอบคุณที่อ่านนะครับ ไว้เจอกันใหม่ สวัสดีครับ

อ่านบทความอื่น ๆ ของเราที่ https://cities.trueid.net/@811