" สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นเตือน สังเกตสุนัขและแมวคล้ายโรคพิษสุนัขบ้าแจ้งด่วน "


 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย - ภาพนักเขียน -

 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น หรือแม้กระทั่งประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาแถวพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นประกาศเเจ้งเตือนให้ประชาชนหมั่นสังเกตสุนัข และ เเมวที่พบเจอ หากมีอาการคล้ายเป็นโรคพิษสุนัขบ้า สามารถเเจ้งเข้ามาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 - 221844 และ 043 - 222154 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ E-mail : [email protected]    ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่จะระบาดในช่วงฤดูร้อน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ หรือสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า โรคหมาว้อ เป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้แนะนำสำหรับประชาชนที่ซื้อสุนัข,แมวไปเลี้ยง ว่าควรฉีดวัคซีนสุนัข หรือ เเมว ครั้งแรกตอนอายุ 2 - 3 เดือน และฉีดกระตุ้นอีกครั้งจากนั้น 1 เดือน และครั้งถัดไปควรฉีดวัคซีนให้สุนัขและเเมวทุก ๆ 1 ปี 

Advertisement

Advertisement

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย- ภาพนักเขียน -

และวิธีการสังเกตสุนัข, เเมวที่คาดว่าติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ได้แก่ สุนัข, เเมว จะดุร้าย จะวิ่งออกมาไล่กัดคน สัตว์ และสิ่งของที่ขวางหน้า รวมถึงสุนัขหรือ เเมวจะมีลักษณะอาการซึม ไม่กินอาหารและน้ำ ลิ้นห้อย น้ำลายไหลยืด ซึ่งระยะอาการโรคพิษสุนัขบ้า ดังกล่าวจะอยู่ระหว่าง 1 - 7 วันแล้วสุนัข , แมวที่เกิดอาการจะตาย ซึ่งหากพบอาการเหล่านี้ควรแจ้งที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นทันที เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า 

Advertisement

Advertisement

และที่สำคัญทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้แนะนำวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเบื้องต้น  5 อย่างที่ควรปฎิบัติ ได้แก่

1. อย่าแหย่ให้สุนัข,เเมวโมโห

2. อย่าเหยียบหรือทำให้สุนัข,เเมวตกใจ

3. อย่าแยกสุนัข,แมวที่กัดกันด้วยมือเปล่า

4. อย่าหยิบจานข้าวขณะที่สุนัข,แมว กำลังกิน 

5. อย่ายุ่งกับสุนัข,แมวที่ไม่รู้จัก 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยขอขอบคุณภาพโดย Jeff Chabot จาก Pixabay 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยขอขอบคุณภาพโดย Pezibear จาก Pixabay 

สำหรับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นพบเห็นอาการสุนัข,แมวคล้ายว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ก็สามารถแจ้งมาที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้ทันที และประชาชนในจังหวัดอื่นก็สามารถแจ้งไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนั้น ๆ เพื่อช่วยกันสอดส่อง ความปลอดภัย และให้สัตว์อย่างสุนัข, แมว ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า

ขอขอบคุณเครดิตภาพปกโดย  Jeff Chabot,Pezibear

Advertisement

Advertisement