สะพานราชพฤกษ์วิถีหนึ่งในจุดออกกำลังกายของคนขอนแก่น


  สะพานราชพฤกษ์วิถีหนึ่งในจุดออกกำลังกายคนขอนแก่น สะพานราชพฤกษ์วิถีถือเป็นส่วนหนึ่งของบึงแก่นนคร ซึ่งตั้งอยู่ถนนรอบบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นมายังไม่ถึง 5 ปี  ที่ตัวสะพานจะพาดผ่านบึงแก่นนครจากฝั่งหนึ่ง ไปยังฝั่งหนึ่ง ลักษณะตัวสะพานมีความยาวประมาณ 400 เมตร คือจะเห็นได้ว่าทุกช่วงเย็น ซึ่งเป็นเวลาแดดร่มลมตก ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น จะมาออกกำลังกายที่สะพานราชพฤกษ์วิถีกันเป็นจำนวนมาก ทั้งการเดินบ้าง,วิ่งบ้าง ด้วยบรรยากาศที่สุดแสนจะเย็นสบาย เพราะอยู่กลางน้ำบึงแก่นนคร และที่บอกว่าสะพานราชพฤกษ์วิถีถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของบึงแก่นนครที่ประชาชนนิยมมาออกกำลังกายเพราะว่า บริเวณรอบบึงแก่นนคร จะมีความยาวเกือบ 4 กิโลเมตร บางคนจะเลือกเดินภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนครเพื่อออกกำลังกาย โดยไม่เดิน,วิ่ง ตัดผ่านสะพานราชพฤกษ์วิถี แต่บางคนก็เลือกที่จะเดินตัดผ่านสะพานราชพฤกษ์วิถี เพราะด้วยความสวยงามของตัวสะพาน ไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่เย็นสบาย 

Advertisement

Advertisement

สะพานราชพฤกษ์วิถีหนึ่งในจุดออกกำลังกายคนขอนแก่นสะพานราชพฤกษ์วิถีหนึ่งในจุดออกกำลังกายคนขอนแก่นและที่จะเริ่มเห็นมากขึ้นบนสะพานราชพฤกษ์วิถีบึงแก่นนครแห่งนี้จะมีจุดนั่งพักประมาณ 2 จุด ตรงตัวสะพาน ยื่นออกไปกลางบึง ประชาชนหลายคนจะไปยืนยืดเส้น ยืดสาย ยืดแข้ง ยืดขา ที่สะพาน บ้างก็รับลมที่พัดผ่านตัว เพราะมีความเย็นสบาย ถือเป็นการพักผ่อนยามเย็นด้วยการออกกำลังกายที่ดีอีกวิธีหนึ่ง 

สะพานราชพฤกษ์วิถีหนึ่งในจุดออกกำลังกายคนขอนแก่นสะพานราชพฤกษ์วิถีหนึ่งในจุดออกกำลังกายคนขอนแก่นซึ่งบึงแก่นนครถือเป็นสวนสาธารณะแห่งใหญ่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น อยู่ใจกลางเมือง ประชาชนจำนวนไม่น้อยก็เลือกที่จะมาออกกำลังกายที่นี่เป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากการเดิน , วิ่งแล้ว ก็จะมีช่องทางสำหรับปั่นจักรยาน หรือแม้กระทั่งประชาชนมาเต้นแอโรบิค เพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันอีกด้วย บรรยากาศก็จะมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก โดยเฉพาะต้นคูน ที่ทุกปีจะออกดอกสวยงาม ในช่วงฤดูร้อน เดือนเมษายน 

Advertisement

Advertisement

สะพานราชพฤกษ์วิถีหนึ่งในจุดออกกำลังกายคนขอนแก่นอย่างก็ตามสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาออกกำลังกาย รับลมที่สะพานราชพฤกษ์วิถีบึงแก่นนคร พิกัดบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดทุกวัน สามารถเดินทางมาได้เลย

                                                                                                                                 - ภาพนักเขียน -