ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขอนแก่นแหล่งรวมเยาวชนทำกิจกรรมสร้างสรรค์


     ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขอนแก่น  โล่รางวัลน้อยใหญ่ ที่ตั้งไว้ภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นตัวการันตีได้ว่า ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นแห่งนี้ มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในยามว่างเว้นจากการเรียน ทั้งในช่วงเลิกเรียน ไปจนถึงวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันปิดภาคเรียน

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขอนแก่นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขอนแก่น   ซึ่งภายในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นแห่งนี้ ถือเป็นจุดศูนย์กลางในการรวมตัวกันประกอบกิจกรรมที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น ทั้งเรื่องของการเต้น, ร้องเพลง, เล่นดนตรี, พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะความคิดระหว่างเพื่อนในวัยเดียวกัน ไปจนถึงกิจกรรมที่เด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น สามารถมารวมตัวกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะต่าง ๆ เช่น การเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

Advertisement

Advertisement

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขอนแก่น  และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นที่ตั้งอยู่ตลาดสดเทศบาล 1  จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเทศบาลนครขอนแก่น ในการเปิดพื้นที่ของตลาดสดเทศบาล บริเวณชั้น 2 ให้เป็นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ซึ่งพิกัดของศูนย์จะไม่ไกล ทำให้เด็กและเยาวชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้สะดวกสบาย เพราะอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และมีความปลอดภัย เพราะอยู่ภายในตลาดสดเทศบาล 1 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดทั้งวัน 

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขอนแก่นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขอนแก่น และในช่วงโรค COVID-19 ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทำให้บรรยากาศของศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเทศบาลนครขอนแก่น ดูเงียบเหงา เด็ก ๆ ยังไม่สามารถมารวมตัวกันทำกิจกรรมในช่วงนี้ได้ เพราะเป็นการป้องกันโรค COVID-19 ระบาด แต่ในช่วงก่อนหน้าที่จะเกิดโรคระบาด ศูนย์แห่งนี้ในทุกวัน จะมีเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมจำนวนมาก และเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ เพื่อแสดงตนว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ในยามว่าง รวมถึงเด็ก ๆ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม เช่นการเต้น, ร้องเพลง เวลาทางเทศบาลนครขอนแก่นมีกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะนำเด็ก ๆ ขึ้นเวทีเเสดง เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก รวมถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย 

Advertisement

Advertisement

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นขอนแก่นอย่างไรก็ตามศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นเทศบาลนครขอนแก่น ถือว่าเป็นจุดรวมตัวของเด็กเเละเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ทำกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย 

ภาพทั้งหมด : โดยนักเขียน