วันกาชาดรวมน้ำใจ @ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น


 วันกาชาดรวมน้ำใจอำเภอบ้านไผ่ ในช่วงเช้าของวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นจำนวนกว่า 20 คน ได้จัดงานวันกาชาดรวมน้ำใจเพื่อคนอำเภอบ้านไผ่ โดยมีการตั้งเต๊นท์และเวทีขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน , ห้างร้าน , ผู้ประกอบการ , หน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอบ้านไผ่ ทราบว่าวันนี้เป็นวันกาชาดรวมน้ำใจ ซึ่งวันกาชาดรวมน้ำใจเพื่อคนอำเภอบ้านไผ่ มีขึ้นเพื่อ รับบริจาคสิ่งของทุกชนิด เช่น จักรยาน , จักรยานยนต์ , พัดลม , โทรทัศน์ , ตู้เย็น เป็นต้น โดยไม่จำกัดจำนวน ทั้งนี้เพื่อนำสิ่งของที่ได้จากการรับบริจาคจากทุกภาคส่วนดังกล่าวในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นนำไปเข้าร่วมจับสลากกาชาดซึ่งจะมีขึ้นในงานกาชาดของอำเภอบ้านไผ่ โดยสลากกาชาดหลายคนอาจจะทราบกันดีว่า เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการซื้อบัตรสลากกาชาดใบละ 20 บาท และจับสลากขึ้นมาจะได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งรางวัลเล็ก และรางวัลใหญ่ ซึ่งสิ่งของที่กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่มารับบริจาคในครั้งนี้จะนำไปเป็นรางวัลสลากกาชาด และเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตรสลากกาชาด ภายในงานกาชาด ก็จะนำไปช่วยเหลือประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ ที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย , ภัยแล้ง ,อัคคีภัย   เป็นต้น ดังสโลแกนของสำนักงานกาชาดที่ว่า เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา โดยในครั้งนี้มีประชาชนในอำเภอบ้านไผ่ รวมถึงห้างร้าน และหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับวันกาชาดรวมน้ำใจ นำสิ่งของมาบริจาคจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

วันกาชาดรวมน้ำใจอำเภอบ้านไผ่วันกาชาดรวมน้ำใจอำเภอบ้านไผ่วันกาชาดรวมน้ำใจอำเภอบ้านไผ่

สำหรับกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานตั้งอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนในอำเภอ หากได้รับการร้องขอ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่จะลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ประสบภัยดังที่กล่าวข้างต้น เพื่อนำสิ่งของ , เงิน ไปมอบให้กับประชาชน พร้อมกับสอบถามสารทุกข์สุกดิบ ชีวิตความเป็นอยู่ ให้กำลังใจกับประชาชนให้สามารถต่อสู้กับชีวิตต่อไป ซึ่งแต่ละปี ก็จะมีประชาชนประสบภัยทั้งอุทกภัย , ภัยแล้ง , อัคคีภัย เป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

วันกาชาดรวมน้ำใจอำเภอบ้านไผ่วันกาชาดรวมน้ำใจอำเภอบ้านไผ่

อย่างไรก็ตามงานกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถไปเดินเที่ยวงานกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมร่วมจับสลากกาชาดได้ตลอด 5 วัน 5 คืน 

                                                                                                                                 - ภาพนักเขียน - 

Advertisement

Advertisement