สวัสดีค่ะ ผู้อ่านทุกๆท่าน วันนี้ฉันอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันเคยไปและประทับใจมากฝากกันค่ะ ส่วนมากฉันจะชอบไปวัดเลยอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆสำหรับคนชอบไปวัดแบบฉันค่ะ วัดที่ฉันไปครั้งนี้ชื่อว่า “วัดอุดมคงคาคีรีเขต” ส่วนตัวที่ได้ไปวัดนี้ เพราะฉันอยากมีโอกาสไปกราบพระธาตุของ “หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต” สักครั้ง แน่นอนว่า เป็นการไปวัดนี้ครั้งแรกของฉัน

                                                                          "วัดอุดมคงคาคีรีเขต" ชื่อเดิม "วัดดูน"

                                                            ที่ตั้ง : ถ.โคกนคร ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น

วัดอุดมคงคาคีรีเขตการเดินทางมาวัดนี้ถนนที่เดินทางมาค่อนข้างดีมากในตอนที่ฉันไป ขับตามเส้นทางเข้ามาลึกพอสมควร ก็จะเจอประตูวัด ตามทางที่ขับมามีแต่ธรรมชาติ ดูแล้วสบายตา สดชื่น ดีต่อใจเป็นอย่างมาก เข้ามาภายในวัดแล้ว ร่มรื่นและสงบเงียบมากจริงๆ เหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากๆ รู้สึกเหมือนโล่งใจ ใจสงบ อย่างบอกไม่ถูก มีต้นไม้รอบๆ อบอวนด้วยต้นไม้นานาชนิด 

Advertisement

Advertisement

วัดอุดมคงคาคีรีเขตประวัติหลวงปู่ผาง

       "หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต" ท่านเป็นพระป่ากรรมฐาน  ปฏิปทาของและวัตรปฏิบัติที่เข้มแข็ง  ใจเด็ด ไม่ย่อท้อและพากเพียรในการปฏิบัติ โดยหลังจากอุปสมบทแล้วได้เข้าอบรมพระกรรมฐานในสำนักวัดป่าวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ”พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม” (พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์) และ “พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล” ซึ่งพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม (พระญาณวิศิษฎ์สมิทธิวีราจารย์) เป็นศิษย์ต้นองค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเป็น”หนึ่งในสามพระบูรพาจารย์สายกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล” (หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นและหลวงปู่สิงห์) 

Advertisement

Advertisement

        ดังนั้นการที่หลวงปู่ผางได้มีโอกาสเข้าอบรมศึกษากับพระสายกัมมัฏฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)  ท่าน จึงเปรียบเสมือนมือกระบี่ได้รับกระบี่คู่ใจไว้ใช้สำหรับห้ำหั่นกับบรรดาเหล่ากิเลสมารต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ และเพื่อความสะดวกในการประกอบสังฆกรรมร่วมกับหมู่คณะ หลวงปู่ผางจึงได้ญัตติใหม่ในสังกัดธรรมยุติกนิกาย ณ วัดบ้านโนน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

        หลังจากได้ศึกษาจนมีความรู้ความชำนาญดีแล้ว หลวงปู่ผางจึงได้ออกธุดงค์ปฏิบัติธรรมตามลำพังไปยังสถานที่ต่างๆ จนมาพบกับ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” และ “หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล” ซึ่งเมื่อท่านได้รับโอวาทอุบายธรรมที่เป็นธรรมอันแท้จริงประกอบกับการภาวนาจนจิตสงบพบกับความอัศจรรย์ของธรรม เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและอยู่เข้าอบรมกับหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าบ้านหนองผือ (วัดป่าภูริทัตตถิราวาส) บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ภายหลังหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต มรณภาพแล้ว  พุทธศาสนิกชนได้สร้างอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิของหลวงปู่ผาง จิตตคุตโต  ใว้ภายในวัดอุดมคงคาคีรีเขต

Advertisement

Advertisement

อ้างอิงจาก : http://nkr.mcu.ac.th/tour/?p=275      

       เข้ามาในวัดแล้ว ก็เดินชมธรรมชาติและเดินดูรอบๆเรื่อยๆ เดินมาเรื่อยๆมาเจอที่กราบสักการะหลวงปู่ผาง ไม่รีรอช้าแต่อย่างใด ฉันได้ขี้นไปกราบสักการะท่าน ดีใจที่ได้ทำตามที่หวังแล้ว สบายใจมากๆ 

วัดอุดมคงคาคีรีเขต     วัดอุดมคงคาคีรีเขต      "พระเจดีย์ชัยมงคล" เป็นองค์พระเจดีย์ใหญ่  หลังจากที่ฉันกราบสักการะพระธาตุ หลวงปู่ผางเสร็จ ก็เดินออกมาชมความงดงามขององค์พระเจดีย์ชัยมงคล องค์พระเจดีย์ใหญ่นี้สะดุดตาของฉันตั้งแต่เข้าวัดมาเจอแล้ว บอกได้แค่ว่า งดงามมากจริงๆและบรรยากาศรอบๆวัดสงบร่มเย็นมากๆ

วัดอุดมคงคาคีรีเขต

วัดอุดมคงคาคีรีเขตวัดอุดมคงคาคีรีเขต     วัดอุดมคงคาคีรีเขต

      ณ จุดหน้าพระพุทธรูป ฉันได้ไหว้สักการะ ขอพรท่าน รายละเอียดพระพุทธรูปช่างงดงามเหลือเกิน ประณีตมากๆ ฉันมองชื่นชมด้วยความตะลึงชั่วขณะ ส่วนตัวฉันชอบมากๆเลย เอกลักษณ์ของฐานพระพุทธรูปดีมากจริงๆ ไม่ว่าจะด้านไหนของพระพุทธรูปก็ช่างเด่นสง่ายิ่งนัก ฉันเลยเก็บภาพมาทุกด้าน เพื่อให้ผู้ชมได้ชมจนรอบ 

     ถึงเวลาฉันก็ได้เดินทางกลับ ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมการแชร์ประสบการณ์นี้ของฉัน 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                             Photos By FREEZER.