พระพุทธศาสนา ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ยึดถือบนวิถีชีวิตของชาวอีสานมาอย่างยาวนาน เกือบทุกจังหวัดของภาคอีสาน เช่นเดียวกันกับจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน ทั้งเรื่องของการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ และการคมนาคม มีสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง ในบทความนี้ผู้เขียนจะพาผู้อ่านทุกท่านไปเยี่ยมชมวัดพระธาตุหนองแวง ศูนย์รวมศรัทธา และภูมิปัญญาอีสาน

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

วัดพระธาตุหนองแวง ตั้งอยู่ริมหนองแวง หรือที่เรียกกันใหม่ว่า บึงแก่นนคร พื้นโดยรอบมีประวัติความเป็นมายาวนานครับ เพราะถือเป็นย่านเมืองเก่า มีวัด และสถานที่สำคัญอยู่โดยรอบ เช่น วัดกลาง มีพระมหาธาตุราชมัชฌิมาเฉลิมพระเกียรติ วัดธาตุ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บึงแก่นนคร อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ลานไห ในบทความหน้า ผู้เขียนจะมาบอกเล่าสถานที่สำคัญที่กล่าวมาอย่างแน่นอนครับ สำหรับที่สนใจอยากเดินทางไปวัดพระธาตุหนองแวงก็สามารถใช้เส้นทางถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนครก็จะถึงวัดอย่างแน่นอนครับ โดยจะเปิดทุกวันเวลา 09.00 – 18.00 น.

Advertisement

Advertisement

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

สำหรับความน่าสนใจของพระธาตุหนองแวง นอกจากจะเป็นพุทธสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ยังเป็นพื้นที่จัดแสดงความเป็นมาของเมืองขอนแก่น นับตั้งแต่การสร้างเมืองของเพี้ยเมืองแพน ได้เริ่มสร้างเมืองบริเวณบึงบอน โดยพระธาตุหนองแวงจะมีทั้งหมด 9 ชั้น โดยมีรายละเอียด คือ ชั้นที่ 1 จะเก็บพระพุทธรูปสำคัญ และมีดอกไม้ธูปเทียนให้คนไหว้พระ ชั้นที่ 2 รวบรวมเครื่องมือทำมาหากินของคนอีสาน ตลอดจนข้อประพฤติปฏิบัติในฮีตสิบสองคองสิบสี่ และข้อคะลำ

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

Advertisement

Advertisement

ชั้นที่ 3 รวบรวมประวัติความเป็นมา และพัดยศของพระสงฆ์ชาวขอนแก่น ชั้นที่ 4 รวบรวมของเก่าชาวอีสาน โดยเฉพาะคัมภีร์ และตำราสำคัญที่มีในวัด ชั้นที่ 5 เล่าเรื่องเกี่ยวกับชาติภูมิ และเป็นที่เก็บบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน ชั้นที่ 6 แกะสลักหินเป็นภาพเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ชั้นที่ 7 แกะสลักหินเป็นภาพนิทานเล่าเรื่องพระเตมีย์มีใบ้ ชั้นที่ 8 แกะสลักหินเป็นรูปพรหมทั้ง 16 ชั้น ชั้นที่ 9 เป็นชั้นสูงที่สุดสามารถชมทัศนียภาพของเมืองขอนแก่นได้ โดยด้านในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

ภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรีภาพถ่ายโดย ภาณุพงศ์ ธงศรี

ในมุมมองของผู้เขียนคิดว่า วัดพระธาตุหนองแวง เหมาะต่อการท่องเที่ยวทัศนาศึกษา จากพื้นที่ของการรวมศรัทธาที่มีต่อศาสนาพุทธ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน ทำให้เราเข้าใจศิลปะวัฒนธรรม และฮีตคองประเพณีของชาวอีสานมากขึ้นครับ

Advertisement

Advertisement