ถ้าพูดถึงวัดในขอนแก่น ชวนให้นึกถึงวัดทุ่งเศรษฐีที่มีมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุซึ่งสร้างตามคติไตรภูมิที่จำลอง บาดาล โลกและสวรรค์ไว้ที่นี้ ตอนนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ไปแล้ว

วัดทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ห่างจาก อ. เมืองขอนแก่นประมาณ 30 นาที  วัดทุ่งเศรษฐีเกิดขึ้นด้วยปณิธานของหลวงตาอ๋อย หรือ หลวงตายามแดง ผู้ซึ่งเป็นอุปัฏฐากพระสายวิปัสสนากรรมฐานในภาคอีสาน ท่านได้อุทิศที่ดินแปลงหนึ่งที่ ต. พระลับ อ. เมืองขอนแก่นให้สร้างมหารัตนเจดีย์ขึ้นไว้ตรงที่ดินแห่งนี้ พ.ศ. 2542  โดยความศรัทธาของศิษยานุศิษย์จึงร่วมสร้างเจดีย์มหารัตนเจดีย์ไตรโลกธาตุซึ่งกำธร ศีลอุดมทรัพย์เป็นผู้ออกแบบ เพื่อเป็นพุทธบูชาและที่ระลึกถึงองค์เจดีย์สำคัญทั้งสามโลก คือ เจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นารเจดีย์ในนาคพิภพ และมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุนี้บนโลกมนุษย์นี้ เพื่อให้คนที่มาจะได้สักการะเจดีย์ทั้งสามโลกด้วย

Advertisement

Advertisement

ภายในวัดเงียบสงบสมดังเป็นวัดป่า โดดเด่นก้วยเจดีย์ที่ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม แทรอริยสัจสี่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค องค์เจดีย์ออกแบบให้เป็นห้องโถงโล่งทรงระฆังคว่ำ  ประดิษฐานพระระธานคือพระนีลวรรณโณศีโลทรัพยุดม (หลวงปู่ดำ) เป็นพะพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิปิดทอง แสดงระบบสุริยจักรวาล ที่มีดวงอาทิตย์ที่จุดกึ่งกลางโดม รายล้อมด้วยดาวนพเคราะห์ที่เหลืออีก 8 ดวง  

ส่วนคำสอนในพระศาสนาว่าด้วยเรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง และหลักธรรมคำสอนเรื่องทาน เมตตา และปัญหาประดับอยู่ตามกระจก 6 ด้านของโถงใหญ่ มีห้องด้านล่างเป็นนรกภูมิ และนิทรรศการรูปกิจกรรมของวัด

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Advertisement

Advertisement