หากได้มาเยือนจังหวัดขอนแก่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราควรมาสักการะบูชา เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนั้นก็คือ “พระธาตุขามแก่น” ถ้าเอ่ยชื่อ “พระธาตุขามแก่น” หรือ "วัดเจติยภูมิ" ตั้งอยู่ที่  บ้านขาม หมู่1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  คนขอนแก่นส่วนใหญ่จะเรียกว่า "วัดพระธาตุขามแก่น"  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดขอนแก่นมาอย่างช้านาน 

พระธาตุขามแก่น

ประวัติความเป็นมา

        นับตั้งแต่การเสด็จดับขันธปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อถวายเพลิงเสร็จแล้ว  พระบรมสารีริกธาตุได้ถูกนำไปประดิษฐานในที่ต่าง ๆ  หนึ่งในพระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้น คือ พระอังคารธาตุ (ฝุ่น) ซึ่งพระยาหลังเขียวโมริยกษัตริย์ได้นำไปประดิษฐานไว้ที่ประเทศกัมพูชา  แต่เมื่อทราบว่า พระมหากัสสปะเถระเจ้า พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ นำพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนอก) ไปประดิษฐานที่ภูกำพร้า  (พระธาตุพนมในปัจจุบัน) พระยาหลังเขียวโมริยกษัตริย์และพระอรหันต์อื่น ๆ  อีก 9 องค์ จึงอัญเชิญพระอังคารธาตุไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนมด้วย  ขณะเดินทางได้พักแรมที่ดอนมะขามแห่งหนึ่ง  โดยได้นำพระอังคารธาตุวางพักไว้บนตอมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือแต่แก่น  ครั้นไปถึงปรากฏว่าพระธาตุพนมสร้างเสร็จแล้ว  จึงนำพระอังคารธาตุกลับเส้นทางเดิม  เมื่อมาถึงดอนมะขามซึ่งเคยพักแรมครั้งก่อน  ได้เห็นต้นมะขามใหญ่ที่เหลือแต่แก่นกลับลุกขึ้นผลิดอก  ออกผล  แตกกิ่งก้านสาขา  มีใบเขียวชุอุ่มเป็นที่อัศจรรย์  จึงได้ก่อสร้างพระธาตุครอบต้นมะขาม  และบรรจุพระอังคารธาตุไว้ภายใน  และเรียกชื่อว่า “พระธาตุขามแก่น”  ส่วนพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์  เมื่อดับขันธปรินิพพาน  ชาวเมืองได้นำเอาอัฐิธาตุของพระองค์ท่านบรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็ก  โดยเรียกพระธาตุองค์ใหญ่ว่า  “ครูบาทั้งเก้าเจ้ามหาธาตุ”  และพระธาตุองค์เล็กเรียกว่า  “ครูบาทั้งแปด”

Advertisement

Advertisement

สถาปัตยกรรมพระธาตุขามแก่นสถาปัตยกรรม

         สถาปัตยกรรมพระธาตุขามแก่นที่สร้างครอบตอมะขาม จะมีโครงสร้างสมัยวัฒนธรรมล้านช้าง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 มีฐานกว้างผายออกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นฐานบัวคว่ำ 2 ชั้น ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสีขาว ต่อด้วยเรือนธาตุซึ่งมีลักษณะเป็นบัวเหลี่ยมซ้อนกัน 2 ชั้น ปลียอดทำเป็น 3 ชั้น แต่ละชั้นเรียวไปสู่ยอด ระหว่างชั้นของยอดกรวยต่อเชื่อมด้วยบัวรัดเกล้า ส่วนยอดพระธาตุมีฉัตรโลหะ 5 ชั้น ความสูงจากพื้นดินถึงยอดฉัตรประมาณ 25 เมตร ตัวเรือนพระธาตุมีสีทองอร่าม 

โบสถ์เก่าแก่อยู่ข้างพระธาตุขามแก่น

         ใครที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนจังหวัดขอนแก่นแล้ว ก็อย่าลืมมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตที่วัดพระธาตุขามแก่นกันนะคะ

Advertisement

Advertisement

การเดินทาง

         การเดินทาง : ขับรถมายังเส้นถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น - กาฬสินธุ์  เข้าถนนเส้นทางหลวงชนบท1027  ขับบนถนนเส้นนี้มาจนถึงสามแยกโรงเรียนบ้านโคกท่าให้เลี้ยวขวา จะอยู่บนถนนทางหลวงชนบท 2183 เมื่อถึงแยกบ้านหนองตูมให้เลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าถนนทางหลวงหมายชนบท 4007 ขับตรงมาเรื่อยๆ จะมีป้ายบอกทางวัดพระธาตุขามแก่นเป็นระยะๆ

พิกัด : https://goo.gl/maps/j74noaDACLsLv7956


Writer และผลงาน :  มะลิซ้อนกลิ่น 'เขียน'

เครดิตภาพ : ภาพประกอบโดยผู้เขียน