" มหาวิทยาลัยขอนแก่นติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น PM2.5"


   เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น    ฝุ่น PM2.5

      ในช่วงเช้าวันนี้ (18 มกราคม 2563) ที่บริเวณชั้น 2 ศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตั้งเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น PM2.5 หลังจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดขอนแก่น หลังจากที่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานในเว็บไซต์ ว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM2.5 มีค่า 55 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยได้แนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางเเจ้งได้ตามปกติ แต่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก , คนชรา , หญิงตั้งครรภ์ ควรเฝ้าระวังด้านสุขภาพ หากไอ,หายใจลำบาก , เกิดความระคายเคืองตา ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ และเมื่อมีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกกลางเเจ้งควรสวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ ซึ่งจะมีขายตามร้านขายยาทั่วไป และห้างสรรพสินค้า ซึ่งการวัดค่าฝุ่น PM2.5 จะแบ่งออกตามสีทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีฟ้าค่าฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่ 0 - 25 หมายถึงอากาศดีมาก สีเขียวค่าฝุ่นPM2.5 ตั้งแต่ 26 - 50 หมายถึงอากาศดี ,สีเหลือง ค่าฝุ่นPM2.5 ตั้งแต่ 51 - 100 หมายถึงสภาพอากาศปานเกลาง , สีส้ม ค่าฝุ่นPM2.5 ตั้งแต่ 101 - 200 หมายถึงสภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ , สีแดง ค่าฝุ่นPM2.5 201 ขึ้นไป หมายถึงสภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

Advertisement

Advertisement

ฝุ่นขอขอบคุณภาพคุณภาพอากาศในจังหวัดขอนแก่น จากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

Advertisement

Advertisement

ตารางฝุ่นภาพถ่ายจาก APPLICATION AIR4THAI จาก(ผู้เขียน)

ซึ่งในวันนี้(18 มกราคม 2563) จังหวัดขอนแก่นวัดเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 111 AQI ซึ่งหมายถึงสภาพอากาศในจังหวัดขอนแก่นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน อย่างไรก็ตามสภาพอากาศในจังหวัดขอนแก่นจะเห็นว่าบริเวณเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเช้าท้องฟ้าจะครึ้มคล้ายหมอก ลอยอยู่บนท้องฟ้า อากาศไม่แจ่มใสมากนัก และจะเห็นว่ามีฝุ่นจากการเผาไร่อ้อยของเกษตรกรปลิวมาตามอากาศเป็นจำนวนมาก  และหากมีความจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรสวมหน้ากากอนามันป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อสุขภาพ เพราะตัวฝุ่นPM2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็ก สามารถเข้าไปในร่างกายได้ผ่านทางการหายใจ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อระบบการทำการของปอด และระบบหายใจมีผลต่อสุขภาพ 

Advertisement

Advertisement

ฝุ่น PM* ขอขอบคุณข้อมูลคุณภาพอากาศในจังหวัดขอนแก่น จากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เนื่องจากค่าฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่นถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงควรป้องกันตัวเอง ด้วยวิธีหากต้องออกกลางเเจ้งควรสวมใส่หน้ากากอนามัยกันฝุ่นทุกครั้ง เพื่อสุขภาพร่างกายของประชาชน

- เขียนโดย Pink / ภาพ Pink -