ขอนแก่น – สวนสัตว์ขอนแก่นปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค.63 ป้องกันเชื้อโควิด-19 ระบาด ก่อนเร่งทำความสะอาดส่วนให้บริการ พร้อมปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ปิดสวนสัตว์ขอนแก่น 14 วัน

จากกรณีที่นายสุริยา แสงพงค์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แถลงข่าวปิดสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การบริหาร ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อรับมือและดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้อสั่งการมายังองค์การสวนสัตว์ในการขอให้ปิดสวนสัตว์ทุกแห่งเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา

ในวันนี้ นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับสวนสัตว์ขอนแก่นได้เริ่มงดบริการนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 31  มีนาคม 2563 แต่ไม่ได้ปิดสวนสัตว์ ยังคงให้พนักงานและลูกจ้างมาปฏิบัติงานตามปกติ และหลังจากนี้เป็นต้นไป ก็จะระดมพนักงานและลูกจ้างของสวนสัตว์มาช่วยกันทำ Big Cleaning ดูแลสถานที่และทำความสะอาดภายในพื้นที่ให้บริการทั้งหมด

Advertisement

Advertisement

โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดโดยเริ่มจากจุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู โซนการแสดงโชว์สัตว์ และราวจับตามส่วนแสดงต่าง ๆ รวมถึงห้องน้ำ-ห้องสุขา ที่นั่ง ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมสัตว์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ไปตามจุดที่ให้บริการและบริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

ในส่วนของการให้บริการ สำหรับพันธมิตรที่เข้ามาร่วมลงทุน  ก็ได้มีการประชุมชี้แจงถึงสาเหตุการปิดให้บริการเที่ยวชมสวนสัตว์ไปแล้ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ช่วยกันเก็บ กวาด ทำความสะอาด ในส่วนที่นักท่องเที่ยวไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร การให้บริการของรถนำเที่ยวชม และรถกอล์ฟบริการ ก็ได้ขอความร่วมมือนำรถไปล้างทำความสะอาด บำรุง รักษา และนำน้ำยามาฆ่าเชื้อตามเบาะที่นั่ง ราวจับขึ้น-ลง ทั้งรถกอล์ฟ และรถบริการนำเที่ยวชม

สำหรับการปิดบริการเที่ยวชมสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นเวลา 14 วัน ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดให้บริการทุกวันโดยไม่มีวันหยุด ในตอนนี้จะได้ใช้ช่วงเวลาที่ปิดบริการให้เกิดประโยชน์โดยการทำงานแบบบูรณาการให้ทุกฝ่ายมาร่วมมือร่วมใจ ทำการซ่อมแซมบำรุง ทาสีอาคารบริการต่างๆ ที่ทรุดโทรม ตกแต่งภูมิทัศน์และจัดทำ Landmark และด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ให้เกิดความสวยงาม

Advertisement

Advertisement

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น ยังกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นับตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมเป็นต้นไป ทางสวนสัตว์ได้มีมาตรการป้องกันให้กับพนักงานและลูกจ้างที่มาปฏิบัติหน้าที่ ก็จะทำการสแกนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดจากฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและศึกษา ทุกคนพร้อมติดแถบสติ๊กเกอร์เพื่อบ่งบอกว่า ผ่านการตรวจสอบ และมีเจลล้างมือไว้บริการ หากพบว่ามีไข้หรือแสดงอาการป่วยแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที

 

อีกหนึ่งมาตรการหลังจากเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทางสวนสัตว์ก็จะเพิ่มมาตรการด้วยการการเปิดศูนย์ป้องกันเฝ้าระวังภัยตามนโยบายขององค์การสวนสัตว์ฯ พร้อมทำการคัดกรองนักท่องเที่ยวด้วยการนำเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดมาสแกนนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ขอนแก่น หากนักท่องเที่ยวท่านใดมีอุณหภูมิปกติก็จะติดแถบสติ๊กเกอร์เพื่อบ่งบอกว่าผ่านการตรวจสอบ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการซักประวัติ และนำส่งไปยังโรงพยาบาลตรวจสอบอีกครั้ง พร้อมรายงานไปยังองค์การสวนสัตว์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรายงานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ปิดสวนสัตว์ขอนแก่น 14 วันปิดสวนสัตว์ขอนแก่น 14 วัน