" ประชาชนเข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์ธุงอีสานใยแมงมุมในงานวันเกษตรภาคอีสาน 2563 "


      แข่งขันประดิษฐ์ธุง      ในช่วงเช้าวันนี้ (24 มกราคม 2563) ที่บริเวณอาคารจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 ได้มีการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ธุงอีสานใยแมงมุม ในแนวคิดเพื่อการประดับตกแต่งสำหรับงานร่วมสมัย โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 ทีม ซึ่ง 1 ทีมจะประกอบไปด้วย 5 คน ไม่จำกัดอายุและเพศ  โดยการแข่งขันได้มีการกำหนดอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ธุงอีสานใยแมงมุม ไว้ดังนี้ ขนาดของธุงอีสานใยแมงมุมสามารถประดิษฐ์ได้ทั้งแบบสี่เหลี่ยม และหกเหลี่ยม ขนาดความกว้างโดยประมาณ 60 เซนติเมตร และความยาว 60 เซนติเมตร พร้อมเส้นประดับความสูงไม่จำกัด ในส่วนวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปจะให้ประกอบด้วย ไม้ไผ่เหลา , ไหมพรม , ลูกปัด , ด้าย , เข็ม และส่วนของการตกแต่งตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละทีม นอกจากนี้ตัวธุงให้มีรูปแบบเป็นพวงมีความสวยงาม ส่วนโครงสร้างทั้งหมดของธุงให้ใช้ไม้ไผ่เหลาเท่านั้น และใช้เส้นใยจากไหมพรม เส้นฝ้าย หรือเส้นไหม โทนสีสดใส ระยะเวลาในการเเข่งขันจำนวน 5 ชั่วโมง 

Advertisement

Advertisement

แข่งขันทำธุงแข่งขันทำธุงซึ่งการแข่งขันประดิษฐ์ธุงอีสานใยแมงมุมในครั้งนี้ ได้เริ่มต้นการแข่งขันในเวลา 10.00 น. - 15.00 น. จะทำการคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศทั้งหมด 3 ทีม ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 , 2 และ 3 ใช้เกณฑ์การตัดสินที่ความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวอีสาน รวมถึงความประณีต, ความสวยงาม และมีความร่วมสมัย น่าสนใจผสมผสานความดั้งเดิมและร่วมสมัยเข้ากันได้ดี  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นรวมถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งการประดิษฐ์ธุงอีสาน เพราะธุงอีสานจะเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อในเรื่องโชคลางของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สืบทอดต่อกันมา ว่าสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป

Advertisement

Advertisement

แข่งขันทำธุงแข่งขันทำธุงนิยมนำธุงไปติดตั้งในงานบุญประเพณีต่าง ๆ และที่เรียกว่าธุงใยแมงมุมเพราะตัวธุง จะนำเส้นด้าย , เส้นไหม หรือเส้นฝ้ายมาผูกโยงกันคล้ายใยแมงมุม เสมือนเรียกชื่อธุงตามการประดิษฐ์ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันประดิษฐ์ธุงอีสานใยแมงมุมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายในงานวันเกษตรภาคอีสานเพื่อเปิดเวทีให้ประชาชนได้แสดงความสามารถ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก 

- เขียนโดย Pink / ภาพ Pink -

Advertisement

Advertisement