ประชาชนขอนแก่นจำนวนมากเข้าคิวรอซื้อหน้ากากอนามัยป้องกันโรค COVID-19


 ชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัย

 ภาพประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวนมาก กำลังยืนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบที่เห็นอยู่นี้ก็เพื่อรอซื้อหน้ากากอนามัย ซึ่งหน้ากากอนามัยมีความสำคัญในช่วงนี้ เพราะเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ทำให้ประชาชนตื่นตัวที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง  และหลังจากที่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นได้รับทราบข่าวสารจากกรมการค้าภายในมาว่า ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 16.30 น.ที่ร้านยาที่มีชื่อว่า โฮมยา ตั้งอยู่เลขที่ 160 / 53 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จะมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย เพราะร้านนี้ถูกจัดให้เป็นร้านธงฟ้า ทำให้ประชาชนต่างเข้ามาหาซื้อหน้ากากอนามัยกันอย่างแน่นขนัด กันเต็มหน้าร้าน โดยหน้ากากอนามัยในครั้งนี้จะจำกัดการซื้อ 1 คน สามารถซื้อได้จำนวน 1 ถุง ซึ่งจะมีทั้งหมด 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท 

Advertisement

Advertisement

โดยวิธีการซื้อหน้ากากอนามัย หลังจากต่อแถวแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประจำหน้าแถวเพื่อคอยขอดูบัตรประชาชนและจดชื่อประชาชนที่จะซื้อหน้ากากอนามัยเอาไว้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้ชื่อซ้ำซ้อนในการซื้อ เพื่อให้หน้ากากอนามัยที่นำมาสามารถจำหน่ายไปให้กับประชาชนคนอื่นในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างทั่วถึง 

ชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยและหน้ากากอนามัยที่ร้านโฮมยา ได้เริ่มจำหน่ายในช่วงเวลา 16.30 น. แต่ปรากฎว่า ไม่ถึง 20 นาที หน้ากากอนามัยก็จำหน่ายหมด ทำให้ประชาชนที่เดินทางมาทีหลัง ไม่ได้หน้ากากอนามัยกลับบ้าน เนื่องจากทางกรมการค้าภายในส่งหน้ากากอนามัยให้กับร้านโฮมยา จำนวน 1,000 ชิ้นเท่านั้น แต่จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่มีความต้องการซื้อหน้ากากอนามัยมีมากกว่าจำนวนหน้ากากอนามัยที่นำมาจำหน่าย 

Advertisement

Advertisement

โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อมาไม่ทันซื้อหน้ากากอนามัย หลายคนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก็จะซื้อแอลกอฮอลล์เจลไว้ทำความสะอาดมือ ซึ่งก็จะมีหลายราคาเริ่มต้นที่ราคา 65 บาท 

ชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยชาวขอนแก่นเข้าคิวซื้อหน้ากากอนามัยอย่างไรก็ตามในจังหวัดขอนแก่นร้านยาที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในขณะนี้ ตั้งเเต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 และนำหน้ากากอนามัยมาจำหน่ายแล้วรวม 2 ร้าน อย่างในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ร้านยาที่นำหน้ากากอนามัยมาจำหน่าย คือ ร้านทิพย์ทองเภสัช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ก็คือร้านโฮมยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

                                                                                                                              - ภาพนักเขียน -