" ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินเยี่ยมชมงานวันเกษตรภาคอีสาน 2563 "


   งานวันเกษตรภาคอีสาน    ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีพ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ท่ามกลางการมายืนรอต้อนรับจากทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น  หลังจากพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปีพ.ศ.2563 เสร็จสิ้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นดำเนินการจัดแสดง โดยโซนแรกได้รับฟังการบรรยายเรื่องการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว โดยบอกถึงข้อดีของเมล็ดพันธ์พืชที่นำมาจัดแสดง และนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนรวมถึงเกษตรกรที่มาเที่ยวชมงานวันเกษตรภาคอีสานได้เลือกซื้อไปปลูก และนำผลผลิตพืชผักอย่างกะหล่ำปลีมาให้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดูเป็นตัวอย่าง รวมถึงได้เดินดูแปลงผักจำลองผักชนิดต่าง ๆ ไว้ แต่เป็นผลผลิตที่ปลูกจริงจากเมล็ดพันธุ์ที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ มะเขือเทศ , กะหล่ำปลี , พริก , ข้าวโพด 

Advertisement

Advertisement

งานวันเกษตรภาคอีสานงานวันเกษตรภาคอีสานหลังจากนั้นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ ได้เดินเข้าไปที่โซนของกรมวิชาการเกษตรที่จัดแสดงแปลงผักปลอดสารพิษที่ประชาชนสามารถปลูกรับประทานเองได้ที่บ้าน โดยไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดมาบริโภค เพราะการปลูกผักที่กรมวิชาการนำมาจัดแสดงมีขั้นตอนและวิธีการปลูกที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน มีเพียงพื้นที่ พื้นดิน และเมล็ดพันธุ์ รดน้ำ ทิ้งไว้ตามระยะเวลาของพืชชนิดนั้นนั้น ก็สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่พร้อมรับประทาน   ต่อมาได้เดินเข้าไปที่โซนนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะจัดนิทรรศการแสดงวิธีการเลี้ยงโค - กระบือ ทุกสายพันธุ์ โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้อธิบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะมีการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้ามาเที่ยวที่งานวันเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องความสำคัญของการเพาะเลี้ยงโคกระบือ รวมถึงการเพาะพันธุ์โคกระบือ , การเลี้ยง , การจำหน่าย 

Advertisement

Advertisement

งานวันเกษตรภาคอีสาน

งานวันเกษตรภาคอีสานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวให้กำลังกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่นที่เข้ามาจัดนิทรรศการให้ความรู้กับประชาชนว่าขอให้ทำงานอย่างเต็มที่ และนำความรู้ความสามารถมาใช้บอกกับเกษตรกรเพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรของประเทศไทย และเกษตรกรไทย 

งานวันเกษตรอย่างไรก็ตามงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปีพ.ศ.2563 จะมีไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisement

Advertisement

                                                                                                                                                                 - เขียน Pink / ภาพ Pink -