" ทำบุญรักษาใจที่วัดในวันมาฆบูชา"


      ทำบุญวันมาฆบูชา ภาพโดยผู้เขียน

 ในวันนี้ขอหยิบยกประเด็นการทำบุญเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันมาฆบูชา ซึ่งปี 2563 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแล้วว่า เมื่อวันมาฆบูชาเวียนมาบรรจบจะถือว่าเป็นวันพระใหญ่ มีความสำคัญเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต คือวันที่เกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ ได้แก่

1. เป็นคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง

2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย

3. พระสงฆ์ที่มาชุมนุมกันล้วนบรรลุพระอรหันต์

4. พระสงฆ์ได้รับอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า  

และเมื่อวันมาฆบูชามาถึง พุทธศาสนิกชนหลายคน จะใช้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถือให้เป็นวันที่เดินทางไปทำบุญ เพื่อรักษาใจ เนื่องจากในยุคปัจจุบันจะพบว่า โอกาส , เวลาที่จะให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ บางคนอาจจะมีไม่มาก จะด้วยหน้าที่การงาน หรือ คำว่าไม่มีเวลา แต่เมื่อวันมาฆบูชามาถึง ถือเป็นวันเริ่มต้นการทำบุญ และรักษาใจให้สงบ 

Advertisement

Advertisement

ทำบุญทำบุญ ภาพโดยผู้เขียน

อย่างที่วัดธาตุพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันมาฆบูชา พบว่ามีพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้ามาทำบุญ ถวายสังฆทาน ,เดินรอบเจดีย์ ,สวดมนต์ , ถวายทาน, นั่งสมาธิรักษาใจ , ตีฆ้องเรียกสติ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าในวันปกติธรรมดาที่ไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยส่วนใหญ่จะเข้าถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้รับผลบุญที่ได้กระทำในครั้งนี้  นอกจากนี้หลายคนเลือกที่จะเดินรอบพระเจดีย์ภายในวัดธาตุพระอารามหลวง จำนวน 3 รอบ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธ , พระธรรม และพระสงฆ์ 

Advertisement

Advertisement

ทำบุญทำบุญทำบุญทำบุญ ภาพโดยผู้เขียน

ซึ่งวัดธาตุพระอารามหลวง ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นอีกวัดหนึ่ง พุทธศาสนิกชนนิยมเข้ามาทำบุญที่นี่เนื่องจาก จะมีเจดีย์ขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธพระลับ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุมาอย่างยาวนานเกิน 100 ปี  รวมถึงรอบเจดีย์ภายในวัดจะประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมบทสวดมนต์ พุทธศาสนิกชนสามารถมานั่งสวดมนต์ไหว้พระได้ และสามารถนั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบ          ด้วยภายในวัดที่มีความเงียบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เดินเข้าไปจะสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ และความสงบ และเมื่อได้ทำบุญก็ยิ่งทำให้จิตใจสบาย ผ่องใสเป็นการเพิ่มพลังความสงบให้กับจิตใจได้อีกทางหนึ่ง ช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา..