ชาวขอนแก่นพร้อมใจตั้งโรงทานอุทิศถวายหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์


บำเพ็ญกุศลหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์

 ในช่วงเช้าของวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่บริเวณวัดหนองแวงพระอารามหลวง ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชาชน , ห้างร้าน , ในจังหวัดขอนแก่นจำนวนมาก เช่น ร้านขอนแก่นปลาตู้ , แฟรี่การไฟฟ้า , ขอนแก่นวิทยา , ศูนย์แพทย์และศูนย์ผู้สูงอายุวัดหนองแวง และภาคประชาชน พร้อมใจกันนำโรงทานประกอบด้วย อาหาร และเครื่องดื่ม มาไว้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมากราบสรีระสังขารหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง มรณภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สิริอายุ 91 ปี ด้วยภาวะปอดติดเชื้อ ซึ่งหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ เป็นผู้ริเริ่มสร้างพระธาตุ 9 ชั้นที่ตั้งตะหง่านอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวง มีพรรษา 71 พรรษา หลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ เป็นพระนักพัฒนา พยายามสร้างวัดหนองแวงให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน เช่น ด้านอาคารสถานที่ภายในวัด , มีโรงอุโบสถ , มีศาลาการเปรียญ , มีกุฎิ สำหรับพระภิกษุสามเณร และริเริ่มให้มีโรงเรียนแผนกธรรม ไปจนถึงแผนกบาลี เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ , โรงเรียนการกุศลภายในวัดหนองแวง รวมถึงสร้างวัดอบรมจิตใจประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 

Advertisement

Advertisement

บำเพ็ญกุศลหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์บำเพ็ญกุศลหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์บำเพ็ญกุศลหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ซึ่งนอกจากชาวขอนแก่นร่วมใจตั้งโรงทานแล้ว ทางภาครัฐอย่างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่นนำรถขนาดใหญ่มาตั้งเป็นจุดบริการน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนอีกด้วย 

บำเพ็ญกุศลหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์อย่างไรก็ตามประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ สามารถเดินทางเข้ามากราบสรีระสังขารหลวงปู่ได้ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในบริเวณชั้น 1 เจดีย์ 9 ชั้น และสามารถเข้าร่วมสวดอภิธรรมสรีระสังขารหลวงปู่ได้ทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. คาดว่า จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์ตามความเหมาะสม เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ที่อยู่ทางไกลได้มีโอกาสมากราบสรีระสังขารหลวงปู่ บำเพ็ญกุศลหลวงปู่พระธรรมวิสุทธาจารย์

Advertisement

Advertisement

สำหรับวัดหนองแวงพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดเวลา 07.00 น. - 20.00 น. ประชาชนที่จะมาเข้าร่วมพิธี สามารถขับรถเข้ามาจอดภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงตรงจุดจอดรถ ซึ่งสามารถจุรถได้จำนวนหลายคัน 

                                                                                                                                     - ภาพนักเขียน -