จุดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ@บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น


 จุดออกกำลังกายบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น   สวัสดีค่ะ ในวันนี้จะพาทุกคนมาที่บึงแก่นนคร ซึ่งตั้งอยู่ถนนรอบบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทุกคนรู้ไหมว่า ริมบึงแก่นนครเปรียบเสมือนปอดแหล่งใหญ่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเลยนะ เพราะภายในบึงแก่นนคร ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการออกกำลังกาย เพราะจะมีทั้งช่องทางวิ่ง , ช่องทางเดิน รวมไปถึงช่องทางปั่นจักรยานอยู่ภายในบึงแก่นนครที่มีการปรับปรุงทัศนียภาพใหม่ ให้มีช่องทางสำหรับการออกกำลังกายที่ชัดเจน และบึงแก่นนครก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นอีกด้วย

โดยบึงแก่นนครกิจกรรมหลักของประชาชนในการมาออกกำลังกายจะได้แก่ 

1. กิจกรรมออกกำลังกาย แบบเดิน - วิ่ง ซึ่งภายในบึงแก่นนครตลอดเส้นทางกว่า 4 กิโลเมตร จะทำเป็นช่อง 2 ช่องแบ่งเขตด้วยเส้นสีขาว สำหรับเดิน - วิ่ง ออกกำลังกาย ซึ่งทุกช่วงเย็นก็จะมีประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัย มาออกกำลังกายที่นี่ เพราะบรรยากาศรอบบึงแก่นนครที่มีบรรยากาศดี ล้อมรอบด้วยต้นไม้ ตลอดเส้นทาง และตรงกลางบึงแก่นนครก็จะมีน้ำซึ่งส่งผลดีทำให้มีความเย็นสบาย เมื่อต้องมาออกกำลังกายที่บึงแก่นนคร 

Advertisement

Advertisement

 จุดออกกำลังกายบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

 จุดออกกำลังกายบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

2. กิจกรรมออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน ซึ่งการปั่นจักรยานในบึงแก่นนครก็จะมีช่องทางสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะ ทำให้สะดวกสบาย ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น ซึ่งคนปั่นจักรยานจะน้อยกว่าการออกกำลังกายแบบเดิน - วิ่ง 

 จุดออกกำลังกายบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น3. กิจกรรมออกกำลังกายแบบใช้เครื่องออกกำลังกาย ซึ่งที่บึงแก่นนครนี่ดีมาก จะมีไว้รองรับประชาชนจำนวนมาก ทั้งเครื่องออกกำลังกายแบบปั่นจักรยาน , เครื่องออกกำลังกายแบบยกน้ำหนัก ไปจนถึงเครื่องออกกำลังกายบริหารมือ,แขน,ขา เป็นต้น ซึ่งจะมีจุดบริการเครื่องออกกำลังกายกว่า 6 จุดที่อยู่รอบบึงแก่นนคร

Advertisement

Advertisement

 จุดออกกำลังกายบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น จุดออกกำลังกายบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นซึ่งบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ที่นอกจากจะเป็นจุดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นแล้ว ยังถือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอีกด้วย เพราะมีความเป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ล้อมรอบ ทำให้อากาศเย็นสบาย และนับว่ามีประชาชนขอนแก่นนิยมมาออกกำลังกายที่นี่เป็นจำนวนมาก..

                                                                                                                                       - ภาพนักเขียน -