ความสวยงาม และความสำคัญของอ่างเก็บน้ำห้วยทราย@อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

  ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น แล้วผ่านเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตั้งอยู่บ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อใช้สายตามองกว้างลงไปในอ่างเก็บน้ำ จะเห็นได้ว่า มีผืนน้ำอยู่ตรงหน้าและไกลสุดลูกหูลูกตา กว้างขวาง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ลมพัดเย็นสบาย นกบินว่อน ให้ได้ยล

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น   รวมถึงใกล้กันมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมน้ำ ได้นำเก้าอี้ มาตั้งไว้ตรงหาดทราย ที่มีการเติมแต่งให้คล้ายชายทะเลขนาดเล็ก ให้สามารถเดินลงไปนั่งชมวิว ทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้อย่างสบายใจ

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น   อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น   เมื่อได้เดินดูรอบ ๆ บริเวณจะเห็นได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่ในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเพียงพอไว้เลี้ยงชีพประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ สอบถามชาวบ้านละแวกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ได้ความว่า แหล่งน้ำแห่งนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเลี้ยงชีพประชาชนในเขตตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพราะน้ำในอ่าง จะนำไปใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ผลิตเป็นน้ำปะปาชุมชน ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และในเรื่องการประมง อย่างในอ่างเก็บน้ำจะมีปลาจำนวนมาก ก็สามารถจับปลาขึ้นมาจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง และที่สำคัญไปกว่านั้น อาชีพส่วนใหญ่ของคนท้องถิ่นจะทำการเกษตร น้ำในอ่างเก็บน้ำถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาล ในการนำไปใช้ในการเกษตร เพาะปลูกพืชผัก ทำไร่ ทำนา เป็นต้น 

Advertisement

Advertisement

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  นอกจากนี้ยังส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของคนในชุมชนได้ด้วย เพราะจะมีคนต่างถิ่น นักท่องเที่ยวเข้ามาชื่นชมความเป็นธรรมชาติของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายแห่งนี้ตลอดทั้งปี รวมถึงนักเขียนที่มีโอกาสได้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นชุมชน ท้องถิ่น ธรรมชาติที่สวยงาม เพราะหากท่องเที่ยวอยู่แต่เพียงในตัวอำเภอบ้านไผ่ แล้วไม่เดินทางมาที่นี่ ก็จะไม่เห็นธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้..

Advertisement

Advertisement

อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น   หากใครที่เดินทางมาเที่ยวที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่ควรจะมาชื่นชมกับธรรมชาติที่สวยงาม บอกได้เลยว่า น่ามาที่นี่เป็นที่สุด 

พิกัด: บ้านศิลานาโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เปิดทุกวัน แต่ขอแนะนำว่าควรเดินทางมาช่วงเช้าและกลางวัน เพราะจะได้มองเห็นธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างชัดเจน.. 

                                                                                                                                      - ภาพนักเขียน - 

Advertisement

Advertisement