ปฎิบัติธรรมบุญมหาชาติ @ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ขอนแก่น


  ปฎิบัติธรรมวัดโพธิ์ บ้านโนนทันขอนแก่น  ภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่เด่นสง่า ตั้งอยู่เบื้องหน้า ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะประชาชนบ้านโนนทัน ที่ต่างพากันสวมใส่ชุดขาว หรือการนุ่งขาวห่มขาว เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติธรรมบุญมหาชาติประจำปี 2563 ฟังเทศน์ ฟังธรรม ซึ่งมีขึ้นที่ศาลาโพธิสาร 72 ภายในวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมปฎิบัติธรรมบุญมหาชาติจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เป็นการร่วมบุญระหว่างวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ร่วมกับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยจะมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมทำบุญ , ฟังเทศน์ , นั่งสมาธิ , ปฎิบัติธรรม เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของประชาชนในชุมชนบ้านโนนทัน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยประชาชนสามารถมาเข้าร่วมปฎิบัติธรรมได้ตามความศรัทธา เพราะจะมีกิจกรรมทั้งหมด 3 วันด้วยกัน ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึงวันที่ 8 มีนาคม 

Advertisement

Advertisement

ปฎิบัติธรรมวัดโพธิ์ บ้านโนนทันขอนแก่นปฎิบัติธรรมวัดโพธิ์ บ้านโนนทันขอนแก่นปฎิบัติธรรมวัดโพธิ์ บ้านโนนทันขอนแก่นปฎิบัติธรรมวัดโพธิ์ บ้านโนนทันขอนแก่นและตลอด 3 วันจะมีกิจกรรมปฎิบัติธรรมแตกต่างกันออกไป 

ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นวันเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมปฎิบัติธรรม และกิจกรรมทำวัตรเช้า , ทำวัตรเย็น ตลอดจนการปฎิบัติธรรม และการฟังเทศน์ จากพระภิกษุสงษ์วัดโพธิ์ 

ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 จะมีการปฎิบัติธรรมแบ่งตามช่วงเวลา และฟังเทศน์

ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 จะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ , ฟังเทศน์มหาชาติใบลานอีสาน 13 กัณฑ์ 

ซึ่งกิจกรรมจะมีตารางกำหนดไว้ เพื่อให้ปฎิบัติตาม 

ปฎิบัติธรรมวัดโพธิ์ บ้านโนนทันขอนแก่นปฎิบัติธรรมวัดโพธิ์ บ้านโนนทันขอนแก่นประชาชนหลายคนที่เข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติธรรมบุญมหาชาติประจำปี 2563 ที่วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ต่างบอกว่า เป็นการร่วมทำบุญที่ยิ่งใหญ่ เพราะการปฎิบัติธรรมถือว่าเป็นการดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่สั่งสมให้มีสติ รู้ตัว อยู่ตลอดเวลา ทั้งการฝึกการเดินจงกลม ตลอดจนการนั่งสมาธิ ที่จะฝึกจิตฝึกใจให้นิ่ง ส่งผลให้จิตใจสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน

Advertisement

Advertisement

อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับประโยชน์ฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง ซึ่งวัดโพธิ์ บ้านโนนทัน จัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นสนใจก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่หากเลยระยะเวลาไปแล้ว สามารถติดตามข่าวสารของวัดโพธิ์ บ้านโนนทันตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ตลอดทั้งปี เพราะจะมีกิจกรรมปฎิบัติธรรมอยู่ตลอด 

                                                                                                                            - ภาพนักเขียน -