คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตเจลล้างมือจำหน่ายป้องกันโรค COVID-19


   คณะเภสัชศาสตร์มข.ผลิตเจลล้างมือจำหน่ายประชาชนขอนแก่น

 วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ร้านยาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่บึงศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดจำหน่ายเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ Alcohol Gel แบบพกพาให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการผลิตโดยโรงงานผลิตยา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเจลล้างมือมีความเข้มข้นของแอลกอฮอลล์ผสมอยู่จำนวน 70 เปอร์เซ็นต์ ขนาดขวดน้ำหนัก 50 กรัม จำหน่ายในราคาหลอดละ 50 บาท ซึ่งมีการจำกัดการซื้อของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เพียงคนละ 2 หลอดเท่านั้น 

โดยประชาชนในจังหวัดขอนแก่นท่านใดที่ยังไม่สามารถหาซื้อเจลแอลกอฮอล์ได้ทัน ก็ไม่ต้องกังวล เพราะทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำลังเร่งผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอลล์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถออกมาจำหน่ายให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้ในจำนวนที่มากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันโรค COVID-19 ที่การล้างมือทั้งล้างมือด้วยสบู่กับน้ำสะอาด หรือจะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ จะสามารถช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้ เมื่อต้องไปสัมผัสกับที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งก็ไม่สามารถทราบได้ว่าจุดไหนมีเชื้อโรคฝังตัวอยู่บ้าง 

Advertisement

Advertisement

คณะเภสัชศาสตร์มข.ผลิตเจลล้างมือจำหน่ายประชาชนขอนแก่นคณะเภสัชศาสตร์มข.ผลิตเจลล้างมือจำหน่ายประชาชนขอนแก่นนอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยว่า สำหรับหน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น ที่ต้องการเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ในจำนวนมาก ก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงที่ E - Mail : [email protected] หรือจะติดต่อที่ร้านยาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บึงศรีฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และที่คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตั้งเเต่เวลา 08.00 น . - 16.30 น.ทุกวันในเวลาราชการ 

Advertisement

Advertisement

คณะเภสัชศาสตร์มข.ผลิตเจลล้างมือจำหน่ายประชาชนขอนแก่นเจลล้างมือคณะเภสัชศาสตร์มข.อย่างไรก็ตามทางโรงงานผลิตยา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ออกมาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจำหน่ายให้กับประชาชน เพราะจะเห็นว่าการหาซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ในจังหวัดขอนแก่น ในช่วงวันที่ 13 มีนาคม 2563 มีการหาซื้อยาก บางร้านมีจำหน่ายแต่จำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่คาดว่า หลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น เริ่มนำเจลล้างมือเข้ามาจำหน่ายได้แล้ว ในปริมาณที่มากขึ้น ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น น่าจะมีแหล่งซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 

                                                                                                                               - ภาพนักเขียน - 

Advertisement

Advertisement