หมอแนะ"ภาพโดยนักเขียน"   

หัวหน้าและตัวแทนจากคณะหมอลำชื่อดังทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงอาทิ คณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์,คณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์,คณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์,คณะหมอลำแก่นนครบันเทิงศิลป์,คณะหมอลำเอม อาภัสรา,คณะหมอลำใจเกินร้อย,คณะหมอลำหนูภารวิเศษศิลป์,คณะหมอลำคำผุนร่วมมิตรและเครือข่ายชมรมหมอลำเรื่องต่อกลอนร่วมประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้องอาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพรวม"ภาพโดยนักเขียน"   

ด้าน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการเรียกรวมตัวของหมอลำเรื่องต่อกลอนหรือหมอลำเพลินซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวอีสานที่มีความสำคัญมากอีกหนึ่งประเภทครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีข้อคำสั่งการมาตรการระยะเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ระบุว่าให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการภาคเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น การแข่งขันกีฬา,การจัดคอนเสิร์ตหรือการจัดงานมหรสพ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่เป็นการดำเนินการของสถานประกอบการตามปกติให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนั้นมีคณะหมอลำเรื่องต่อกลอนที่มีชื่อเสียงอยู่จำนวนมาก มีการเดินทางออกไปทำการแสดงทั่วประเทศและมีจำนวนผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่างานละ 2,500-10,000 คน เบื้องต้นตนได้แนะนำคณะหมอลำได้พิจารณาเลื่อนหรือยกเลิกการรับงานแสดงในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือหากไม่ยกเลิกควรมีมาตรการป้องกันของแต่ละคณะในการดูแลป้องกันลูกวงและแฟน ๆ หมอลำอย่างเข้มงวด เช่น การใช้หมอลำเป็นสื่อในการแจ้งแฟนหมอลำได้สวมใส่หน้ากากอนามัยมารับชม การวางเจลล้างมือให้กับผู้ชมได้ล้างมือก่อนเข้างานรวมถึงการดูแลอุปกรณ์เฉพาะบุคคลและการปรับเปลี่ยนท่าเต้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวหรือใบหน้า

Advertisement

Advertisement

รัตน "ภาพโดยบ้านหมอลำรัตนศิลป์"   

ด้านนายวิวัฒน์ หาญสุริย์ หัวหน้าคณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์กล่าวว่าเบื้องต้นจากการหารือกันของคณะหมอลำยืนยันว่ายังไม่ยกเลิกงานแสดงหรือเลื่อนการแสดงแม้ว่าจะรู้สึกกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นเพราะหากยกเลิกงานจะกระทบกับลูกวงกว่า 200-300 ชีวิตในแต่ละคณะทันที ถึงอย่างนั้นทุกคณะได้เตรียมการป้องกันและสร้างความเข้าใจกับแฟนหมอลำหรือผู้ว่าจ้างถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าทุกคนมีการป้องกันตนเองอยู่แล้ว

Advertisement

Advertisement

วิวัฒน์"ภาพโดยนักเขียน"   

นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีการมอบยาฆ่าเชื้อให้กับคณะหมอบลำนำไปผสมเพื่อฉีดพ่นในพื้นที่จัดแสดง อุปกรณ์การแสดง เครื่องดนตรี รวมทั้งการให้เจ้าหน้าที่ประจำวงฉีดพ่นในจุดต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในภาพรวมด้วย

รับ"ภาพโดยนักเขียน"