ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ @วัดศรีธาตุบ้านตูม ขอนแก่น


  งานบุญมหาชาติวัดศรีธาตุบ้านตูมขอนแก่น

 ที่วัดศรีธาตุบ้านตูม ตั้งอยู่บ้านตูม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง เดินทางเข้าร่วมทำบุญตามกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี พ.ศ 2563 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2563 ที่วัดศรีธาตุบ้านตูมขอนแก่น ซึ่งประเพณีบุญมหาชาติ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประชาชนหลายคนมีความเชื่อว่า งานบุญมหาชาติเป็นงานบุญครั้งใหญ่ ที่ประชาชนในชุมชน รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะให้ความสำคัญในการเข้ามาร่วมงานบุญ เพราะจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายอย่าง เช่น การร่วมกันทำบุญ , การทำทาน, สวดมนต์ , นั่งสมาธิ รวมถึงการฟังเทศน์ ฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ของวัดศรีธาตุบ้านตูม  นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนบ้านตูมจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนอีกด้วย 

Advertisement

Advertisement

งานบุญมหาชาติวัดศรีธาตุบ้านตูมขอนแก่นสำหรับวัดศรีธาตุบ้านตูม ขอนแก่นนั้น ถือว่าเป็นวัดขนาดเล็ก หรือเรียกได้ว่าเป็นวัดประจำบ้านตูม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บรรยากาศโดยรอบวัดจะมีความร่มรื่น เพราะต้นไม้ปกคลุมจำนวนมาก และถึงแม้จะอยู่ในตัวเมืองติดกับบึงแก่นนคร ถนนรอบบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นก็ตาม แต่มีความคล้ายวัดป่า ซึ่งทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพระ, วันมาฆบูชา , วันวิสาขบูชา ฯ ประชาชนในเขตพื้นที่บ้านตูม , บึงแก่นนคร หรือแม้กระทั่งในจังหวัดขอนแก่นที่ให้ความศรัทธา เลื่อมใส ก็เข้ามาทำบุญที่วัดแห่งนี้จำนวนมาก เพราะเป็นวัดที่อยู่ในตัวเมืองขอนแก่น เดินทางสะดวก 

Advertisement

Advertisement

งานบุญมหาชาติวัดศรีธาตุบ้านตูมขอนแก่นงานบุญมหาชาติวัดศรีธาตุบ้านตูมขอนแก่น

ภายในตัววัดจะมีพระอุโบสถหลังใหญ่ ที่ไว้ใช้ในศาสนพิธีสงฆ์ และให้ประชาชนสามารถเข้าไปกราบไหว้องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถซึ่งมีการออกแบบไว้อย่างสวยงาม ตั้งตะหง่านอยู่กลางวัดศรีธาตุบ้านตูม

งานบุญมหาชาติวัดศรีธาตุบ้านตูมขอนแก่นงานบุญมหาชาติวัดศรีธาตุบ้านตูมขอนแก่นและงานบุญมหาชาติเป็นงานที่จะจัดขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งแทบทุกวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมักจะเรียกงานบุญนี้ว่า งานบุญผะเหวด สำหรับประชาชนที่อยากเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีบุญมหาชาติที่วัดศรีธาตุบ้านตูม กิจกรรมจะมีทั้งหมด 2 วัน ในวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2563 นี้ 

                                                                                                                                      - ภาพนักเขียน -