จังหวัดขอนแก่น ใช้มาตรการเข้มเหมือนกรุงเทพมหนครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 23 มี.ค. 63 เป็นต้นไป เพื่อป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ขอนแก่น ปิดเมืองเข้มกันโควิด19 รับแรงงานเดินทางกลับ

วันที่ 22 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ภายในศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นาย สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่ารสชการจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และตัวแทนห้างสรรพสินค้า เพื่อหามาตรการรองรับแรงงานที่สถานประกอบการหยุดกิจการชั่วคราว ทั้งจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณ รถไฟ และเครื่องบิน เบื้องต้นทาง

ขอนแก่น ปิดเมืองเข้มกันโควิด19 รับแรงงานเดินทางกลับ

จังหวัดได้ทำแบบฟอร์มใช้ชื่อว่า แบบฟอร์ม ขก-1 เพื่อให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ได้กรอกรายละเอียดว่าเดินทางมาจากจุดไหน และมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใด เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ เบื้องต้นได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน เฝ้าติดตามอรงงานคืนถิ่นอย่างใกล้ชิด หากหมู่บ้านไหนหรือชุมชนใดมีการแพร่ระบาด จะดำเนินการปิดหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นทันที เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด มีมติให้ใช้มาตรการเช่นเดียวกับจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ไป

Advertisement

Advertisement

ขอนแก่น ปิดเมืองเข้มกันโควิด19 รับแรงงานเดินทางกลับ

จนถึง 12 เมษายน ทั้งนี้ยังมีการขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่าเข้าใกล้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรัง เนื่องจากกลุ่มนี้หากติดเชื้อโควิด-19 มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงมาก และมาตรการรับมือกลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับ ที่คาดว่าจะเริ่มมีตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป โดยจะมีการบันทึกรายชื่อชาวจังหวัดขอนแก่นทุกคน พร้อมทั้งมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 เบื้องต้น เพื่อเป็นการคาดการณ์ระบาดวิทยา ต่อจากนั้นจะให้ฝ่ายปกครองในแต่ละพื้นที่ ได้มีการติดตามอาการหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้าน หากพบว่ามีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโควิด19 จะต้องมีการกักพื้นที่ดูอาการต่อไป.

Advertisement

Advertisement