" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 "


หอศิลปวัฒนธรรมมข. หอศิลปวัฒนธรรมมข. ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ในชื่อ THE 36th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS ซึ่งเป็นผลงานของเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 18 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง " ศิลป์ พีระศรี " จำนวน 2 รางวัล / รางวัล เกียรตินิยมเหรียญเงิน " ศิลป์ พีระศรี " จำนวน 8 รางวัล และรางวัลสนับสนุนจำนวน 8 รางวัล โดยแต่ละรางวัลนั้นล้วนมีเทคนิคและเนื้อหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ รวมแล้วมีผลงานที่นำมาจัดแสดงภายในหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 18 ผลงาน 

หอศิลปวัฒนธรรมมข.หอศิลปวัฒนธรรมมข.หอศิลปวัฒนธรรมมข.หอศิลปวัฒนธรรมมข.ได้แก่ 1. ผลงานที่มีชื่อว่า Dictionary of Life เทคนิคภาพพิมพ์สื่อผสมจัดวาง 2. ผลงานที่มีชื่อว่าความงามของความตาย เทคนิคดินสอพองผสมกาวลาเท็กซ์ และกาวร้อน 3. ผลงานที่มีชื่อว่า รถบรรทุก เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ 4. ผลงานที่มีชื่อว่า จรัญ 2561 หมายเลข1 เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้  5. ผลงานที่มีชื่อว่า รูปแห่งกิเลสวัฏฏะ เทคนิคสีอะครีลิคบนผ้าใบ และวิดีโออาร์ต 6. ผลงานที่มีชื่อว่า เปลี่ยนผ่าน หมายเลข1 เทคนิคเชื่อมโลหะประกอบวัสดุ 7. ผลงานที่มีชื่อว่า ขยะ สังคม เทคนิคสื่อผสม  8. ผลงานที่มีชื่อว่า สามัญชีวิต หมายเลข 7 เทคนิควาดเส้นบนกระดาษ  9. ผลงานที่มีชื่อว่า ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นปรากฎการณ์ที่เราเคยพบผ่าน เทคนิคประติมากรรม 10. ผลงานที่มีชื่อว่า ศิลปวัตถุ พ.ศ.2562 เทคนิคสื่อผสม 11. ผลงานที่มีชื่อว่า จดหมายจาก 1942 หมายเลข 3 เทคนิคภาพพิมพ์ดิจิตอล และภาพพิมพ์ตะแกรงไหม  12. ผลงานที่มีชื่อว่า ภาพรักประจำบ้าน เทคนิควาดเส้น และปักเย็บบนผืนผ้า 13. พันธนาการภายใต้มายาคติ เทคนิคภาพพิมพ์โลหะ 14. ผลงานที่มีชื่อว่า บ้านของฉัน โลกจินตนาการของฉัน เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 15. ผลงานที่มีชื่อว่าที่พำนักแห่งจิต เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ 16. ผลงานที่มีชื่อว่า สัจจะธรรมแห่งชีวิต หมายเลข 4 เทคนิคจิตรกรรมผสม 17. ผลงานที่มีชื่อว่า อยากขี่เสือเหยื่อต้องเด็ด เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ และ 18. ผลงานที่มีชื่อว่า The Truth,Dimension and the truth? No.6 เทคนิค Screenprint

Advertisement

Advertisement

หอศิลปวัฒนธรรมมข.หอศิลปวัฒนธรรมมข.

สำหรับการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์เป็นเวทีการประกวดศิลปกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 16 - 25 ปี เปิดรับผลงานศิลปกรรมที่ไม่จำกัดประเภทและเเนวคิดของผู้เข้าประกวด หลังจากที่ตัดสินการประกวดให้ได้รับรางวัลจำนวน 18 รางวัลแล้ว จะนำมาจัดแสดงทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และครั้งนี้สัญจรมาจัดแสดงผลงานด้านศิลปกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งเเต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางเข้าชมผลงานศิลปกรรมของเยาวชนได้ทุกวันตั้งเเต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

Advertisement

Advertisement

                                                                                                                           - เขียน Pink / ภาพ Pink -