"การแข่งขันฟุตซอลอบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9  "


การแข่งขันฟุตซอล  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่บริเวณลานสนามกีฬาฟุตซอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในชื่อ อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9 ประจำปีพ.ศ.2563  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี , 10 ปี , 12 ปี , 14 ปี และ 16 ปี / ฟุตซอลรุ่นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และฟุตซอลรุ่นอาวุโส อายุตั้งเเต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งการแข่งขันฟุตซอลจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถแข่งขันกีฬาฟุตซอล รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นรักการออกกำลังกาย โดยนำกีฬาฟุตซอลเข้ามาให้ได้ออกกำลังกายนอกเหนือจากกีฬาชนิดอื่น  โดยฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม , ฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24  ทีม,ฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24  ทีม ,ฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25  ทีม,ฟุตซอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24  ทีม, ฟุตซอลรุ่นประชาชนทั่วไป จำนวน 32 ทีม และฟุตซอลรุ่นอาวุโส จำนวน 16 ทีม 

Advertisement

Advertisement

เเข่งขันกีฬาฟุตซอลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

สำหรับการเเข่งขันกีฬาฟุตซอลในครั้งนี้ มีขึ้นวันแรกตั้งเเต่วันที่ 25 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มทำการเเข่งขันในเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปของทุกวัน ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวที่จัดขึ้นในช่วงเย็น เพื่อให้เยาวชนไม่ต้องขาดโรงเรียนมาแข่งกีฬา รวมถึง ในช่วงเย็นเป็นช่วงเลิกเรียน ของนักเรียนในจังหวัดขอนแก่น หลายโรงเรียนอยู่ใกล้สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นส่งผลให้ มีนักเรียน , นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ให้ความสนใจเข้ามาให้กำลังใจเชียร์ลูก, เชียร์หลาน เชียร์เพื่อน และมาเชียร์คนในครอบครัว จำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น 

Advertisement

Advertisement

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬาฟุตซอลจะคัดเลือกหาทีมที่ชนะการเเข่งขันประเภทละ 3 ทีม เพื่อรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 , 2 และ 3  โดยจะได้รับทุนสนับสนุนทีมฟุตซอลของแต่ละทีมต่อไป

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโดยประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น สามารถมาร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาฟุตซอลได้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น 

Advertisement

Advertisement

                                                                                                                                   - เขียน Pink / ภาพ Pink -