"อลังการ"

นั่นคือความรู้สึกแรกเมื่อฉันได้สัมผัสกับ "ทะเลธุง" ที่บริเวณพระธาตุยาคู  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ทะเลธุง

ความงดงามของต้นธุงหลากสีสันที่ปักตกแต่งอยู่รอบบริเวณงานนับพันต้น ดึงดูดความสนใจของผู้ไปเยือนอย่างฉันและอีกหลาย ๆ คน ให้อยากเข้าไปสัมผัสถึงความประณีตและความตั้งใจของการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในการจัดงานนี้ขึ้น

ทะเลธุง

ทะเลธุง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จะถูกจัดขึ้นในสองโอกาสของทุกปี ได้แก่  ช่วงวันมาฆบูชา ในชื่องาน "มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง"  และช่วงวันวิสาขบูชา ในชื่องาน "วิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู"  นับเป็นงานบุญครั้งใหญ่ของจังหวัดที่รวบรวมพลังชาวกาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ มาร่วมกันสร้างสรรค์สองงานนี้ขึ้น โดยกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประดับตกแต่งบริเวณพื้นที่พระธาตุยาคูด้วยธุงใยแมงมุมหลากสีสันนับพันต้น ขบวนแห่ธุง การรำบูชาพระธาตยาคูด้วยผู้แสดงหลายพันคน พิธีทานธุงถวายเป็นพุทธบูชา การทำบุญตามประเพณีทางศาสนา และนิทรรศการวิถีชีวิตชาวกาฬสินธุ์ 18 อำเภอ จัดแสดงผ่านเฮือนโบราณ 18 หลัง ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของดีระดับคุณภาพเยี่ยมของแต่ละอำเภอ ที่นำออกมาสู่สายตาผู้มาเยือนให้ได้จับจ่ายเลือกซื้อ เลือกชม และเลือกชิม เช่น ผ้าไหมแพรวา ผ้าประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ที่งดงามจนได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งไหม"  พุทรานมสด ผลไม้เศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่างของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานฝีมือประณีต เสื้อเย็บมือของชนเผ่าผู้ไทยกาฬสินธุ์ และผ้าฝ้ายทอมือ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ทะเลธุงทะเลธุงขบวนแห่รำบวงสรวงพระธาตุยาคู

ธุง ที่ชาวบ้านร่วมใจกันประดิษฐ์ขึ้นเป็นลวดลายสีสันต่างๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในสองงานนี้ ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็นสิริมงคล อานิสงค์ของการถวายธุง เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์อันเนื่องจากวิบากกรรม และเป็นทางให้ขึ้นสู่สวรรค์ คนอีสานโบราณจึงนิยมทำธุงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสบุญประเพณีที่เกี่ยวเนื่องในทางพระพุทธศาสนา

Advertisement

Advertisement

ธุงใยแมงมุมธุงใยแมงมุมธุงใยแมงมุม

ธุงใยแมงมุม เป็นอีกหนึ่งรูปทรงของธุงอีสานซึ่งทำมาจากด้ายที่พันเข้ากับแกนไม้ไผ่เป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม แล้วนำมารวบรวมประกอบเป็นต้นธุงที่สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความประณีตที่ชาวบ้านบรรจงถ่ายทอดลงไปในชิ้นงานที่มาจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ฉันมีโอกาสได้เรียนรู้การทำธุงกับชาวบ้าน ซึ่งก็ทำให้ฉันได้ตระหนักรู้ว่า กว่าจะได้ธุงใยแมงมุมมาแต่ละชิ้นนั้น จะต้องอาศัยทั้งความตั้งใจ ความอดทน สติ และสมาธิ ทุกอย่างต้องใช้เวลาเพราะล้วนต้องทำด้วยมือทีละขั้นตอน และออกมาจากศรัทธาเต็มเปี่ยมในใจของผู้ร่วมสร้างสรรค์งานทุกคน

Advertisement

Advertisement

ธุงใยแมงมุมคลื่นศรัทธาของชาวบ้านทะเลธุงยามพลบค่ำ

ความสวยงามของทะเลธุง และความทึ่งในพลังความร่วมแรงร่วมใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานทุกคน ทำให้ฉันรู้สึกว่า ทะเลธุง เป็นความงามอลังการที่มาจากคลื่นศรัทธาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จะนำความอิ่มเอมใจมาสู่ผู้มีโอกาสได้ไปเยือนอย่างแน่นอน

ทะเลธุงทะเลธุงยามมืด

ไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้

แค่อยากให้ลองไปพิสูจน์สักครั้ง :)

ภาพทั้งหมดโดย : นักเขียน