งานบุญในภาคอีสานที่สำคัญแห่งใหม่ คือ งานมาฆปูรมี ทวาราวดีมิ่งหล้า ที่จัดขึ้นในวันมาฆะบูชา ณ โบราณสถาน พระธาตุยาคู ซึ่งเป็นพระธาตุบรรจุอัฐิพระสงฆ์ชั้นเถระที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13-15 ยุคทวาราวดี และพระธาตุแห่งนี้ยังมีการบูรณะอีกสองครั้งในยุคกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์  คำว่า “ยาคู” เป็นภาษาอีสาน หมายถึง พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระธาตุยาคูเป็นพระธาตุขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองโบราณในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 

พระธาตุยาคูกาฬิสินธุ์

       ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดงานวันมาฆะบูชา โดยเน้นเอกลักษณ์งานบุญอีสาน นั่นคือ ธุงใยแมงมุม ซึ่งเป็นธงขนาดยาวที่มีการนำไหมพรมหลากสีมาสอดร้อยคล้ายใยแมงมุม แล้วนำใยแมงมุมเหล่านั้น มาร้อยต่อกันยาวๆ โดยมีเสาไม้ไผ่สูงปักไว้รอบๆ สถานที่ทำบุญ ธุงนี้เป็นความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาในวัฒนธรรมอีสานและอุษาคเนย์ว่า สามารถปัดเป่าภูตผีปีศาจ สิ่งเลวร้ายที่จะเข้ามารบกวนการทำบุญของชาวบ้าน อีกทั้งเป็นการเรียนเชิญ บอกกล่าวแก่เหล่าเทวดาอารักษ์ให้ทราบว่า มีการทำบุญ ให้ท่านเหล่านั้นเข้ามาช่วยปกปักรักษา และร่วมงานบุญในปี 2563

Advertisement

Advertisement

งานพระธาตุยาคูบ้านโบราณ ณ พระธาตุยาคู

         ผู้มาร่วมสักการบูชาและเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู จะได้ตื่นตาตื่นใจกับซุ้มประตูที่สวยงาม จำลองตามประตูแบบโบราณ และป่าธุงใยแมงมุม ที่มีธุงจำนวนมหาศาลและหลากหลายสี สวยงาม แสดงถึงศรัทธาของชาวเมืองทั่วทุกตำบลหมู่บ้านที่ร่วมมือร่วมใจกันทำธุงใยแมงมุม ส่งมาร่วมปักไว้รอบพระธาตุแห่งนี้ กุศโลบายในการทำธุงนั้น ก็เพื่อให้ชาวบ้านสามัคคีกัน แสดงพลังและน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อชุมชน

ป่าธุงงานพระธาตุยาคูงานพระธาตุยาคู

       นอกจากป่าธุงอันสวยงามแล้ว ยังมีเมืองโบราณจำลองใกล้ๆ พระธาตุยาคู ที่มีบ้านไม้หลายแบบ ซึ่งเป็นบ้านแบบอีสานโบราณ ให้เราได้เยี่ยมชม ภูมิปัญญาอีสาน โดยพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่นได้นำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านมาร่วมจัดจำหน่าย จังหวัดกาฬสินธุ์มีสินค้าเลื่องชื่อ คือ ผ้าไหมแพรวา ผ้าทอมือเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยหรือภูไทซึ่งมีความสวยงามอย่างยิ่ง และในงานนี้ประชาชนก็พร้อมใจกันสวมใส่ชุดท้องถิ่นที่ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวา สวยงามละลานตา การมาทำบุญและท่องเที่ยวที่เมืองโบราณแห่งนี้ อิ่มใจและอิ่มตาอย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

สถานที่จัดงาน : องค์พระธาตุยาคู ตำบลหนองแปนอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะเวลาในการจัดงาน :  วันที่ 1 ก.พ. 2563 - 10 ก.พ. 2563

หมายเหตุ : 1. งานนี้เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นทุกปี

                  2. ภาพถ่ายทั้งหมดในบทความนี้ ถ่ายโดยผู้เขียน