เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 ได้มีโอกาสเข้าไปที่วัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว) ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภายในบริเวณวัดมีลานจอดรถยนต์และลานจอดรถบัสขนาดใหญ่ ลงจากรถก็เดินไปยังจุดหมายคือถ้ำภูค่าวซึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ระหว่างการเดินได้พบฝูงนกยูงเป็นจำนวนมาก บรรยากาศร่มรื่น สงบเงียบ ผ่านลานกว้างซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป พระอรหันต์ พระสีวลี พระอุปคุตจกบาตร รูปปั้นพระวิษณุ ศาลาเซียน ที่บรรจุพระธาตุของพระเกจิอาจารย์ รูปหล่อเจ้าแม่กวนอิม ใบเสมาโบราณ อาศรมของพระฤาษีนารอด วิหารสังฆนิมิต มณฑปครอบพระพุทธบาทจำลอง และศาลารับแขกของพระอาจารย์ณรงค์ ชฺยมฺงคโล เจ้าอาวาส เป็นต้น

เมื่อใกล้ถึงจุดหมายต้องถอดรองเท้าก่อนเดินลงบันไดไปยังบริเวณลานหน้าปากถ้ำภูค่าว จะได้พบพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประดิษฐานอยู่ใต้เพิงหินลักษณะคล้ายหน้าผา มีพุทธลักษณะเป็นพระนอนปางไสยาสน์ คือ พระเศียรหนุนทับต้นแขน โดยท่อนแขนที่หนุนพระเศียรไม่ได้ตั้งขึ้นและพระหัตถ์ไม่ได้รองรับพระเศียร องค์พระมีลักษณะนอนตะแคงซ้ายไม่มีเกตุมาลา เป็นลักษณะของพระโมคคัลลานะ พระสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า

Advertisement

Advertisement

พระพุทธไสยาสน์ (วัดภูค่าว)นั่งลงกราบ ท่องนะโมฯ 3 จบ ต่อด้วยสวดคาถาบนแผ่นป้ายที่จัดเตรียมไว้เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต จากนั้นตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากท่าน จะสมความปรารถนาหรือไม่ ช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่ได้สั่งสมมารวมถึงการกระทำในอดีตและปัจจุบัน

พระพุทธไสยาสน์ พระนอนตะแคงซ้ายจากนั้นเดินออกมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานไว้อีกหลายจุด แล้วขับรถไปจอดไว้บริเวณใกล้กับวัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว) เพื่อเดินขึ้นไปยังพระอุโบสถไม้แกะสลักซึ่งประดิษฐานพระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพร ซึ่งเป็นพระประธานปางตรัสรู้สีทอง นั่งลงกราบไหว้ สวดมนต์ นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบ เดินชมความงดงามภายในและรอบๆพระอุโบสถไม้แห่งนี้อย่างอิ่มเอมใจ

Advertisement

Advertisement

พระอุโบสถไม้พระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพรพระอุโบสถไม้สถานที่อีกแห่งหนึ่งภายในวัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว) ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพระอุโบสถไม้คือมหาเจดีย์พุทธนิมิตรูปทรงแปดเหลี่ยม หรือองค์พระมหาธาตุเจดีย์ สร้างด้วยหินแกะสลัก ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ ด้านล่างประดิษฐานพระพุทธรูปหินสลัก ยอดมหาธาตุเจดีย์ทำด้วยทองคำบรรจุอัญมณี และด้านในบริเวณกลางเจดีย์มีมณฑปไม้โลงเลง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระอริยสงฆธาตุ รอบมณฑปทั้ง 4 ทิศประดิษฐานพระพุทธรูป 4 องค์ ได้แก่ พระพุทธนิมิตเหล็กไหล และพระพุทธรูปสลักด้วยหินแกร่งสีดำเนื้อหินแทรกด้วยเกร็ดอัญมณี แกะสลักเป็นองค์พระพุทธรูปจำลอง จากประเทศอินเดีย อีก 3 องค์ 

มหาเจดีย์พุทธนิมิตมหาเจดีย์พุทธนิมิตมหาเจดีย์พุทธนิมิต

วัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว)

ใกล้ๆกับองค์พระมหาธาตุเจดีย์ ยังมีพระใหญ่ 4 อิริยาบถ ประกอบด้วยนั่ง ยืน เดินและนอน จำหลักจากหินศิลาแลงจังหวัดสุรินทร์ รูปลักษณ์ถอดแบบจากพระพุทธรูปในประเทศอินเดียและศรีลังกา 

Advertisement

Advertisement

พระใหญ่ 4 อิริยาบถพระใหญ่ 4 อิริยาบถถือว่าคุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ไปกับการเรียนรู้และหาประสบการณ์จากวัดพุทธนิมิตร (วัดภูค่าว) ในวันนี้ เพราะเป็นพุทธสถานท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มเย็น เหมาะแก่การนั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย รวมทั้งงานประติมากรรมที่มีคุณค่าเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจในงานศิลปะที่งดงามและยิ่งใหญ่


เครดิตรูปภาพ : ภาพจากมือถือของผู้เขียน (iPhone XS)