แดนดินของภาคอีสาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติและ วัฒนธรรม เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วย


ที่นี่มีวัฒนธรรม ประเพณี และ วิถีชีวิตของคนอีสาน และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ผู้ไทย ไทลาว กะเลิง ไทจีน ก็เป็นเสน่ห์ของจังหวัดนี้เช่นกันถนนสายเอเชีย หมายเลข 16

 ที่นี่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งของภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยเฉพาะถนนสายเอเชียหมายเลข 16 ที่เริ่มต้นจาก เมืองเมาะลำเลิง ประเทศเมียนมาร์ ถึงดานัง ประเทศเวียดนาม 


ท่องเที่ยว กาฬสินธุ์

ที่แรกของวันนี้คือ พระธาตุยาคู ซึ่งเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์ เป็นมีตำนานรักท้องถิ่นที่มีความเป็นขอมอยู่ในพระธาตุแห่งนี้ ที่บริเวณเป็นเมืองฟ้าแดดสงยางที่สันนิษฐานว่า เคยมีเมืองนี้ตั้งแต่ 2,000 ปีก่อน ในบริเวณประดับธุง ที่มีความสวยงาม ไว้ให้ถ่ายรูป และยังมีตลาด OTOP อีกด้วยธง หรือ ธุง หรือ ตุงธุง ในพระธาตุยาคู

Advertisement

Advertisement

 แวะเข้าตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ และหาของกินในตัวเมือง 

 ถ้ามีเวลาอยากให้ทุกคนแวะชมความสวยงามของเทือกเขาภูพาน ในจุดชมวิวผาเสวย มีทั้งของป่าชาย และยังเป็นที่ถ่ายรูปอีกด้วย ไม่ไกลมีน้ำตกสวยๆ เช่น น้ำตกแก้งกะอาม เป็นต้น  ทั้งหมดนี้อยู่ในอำเภอสมเด็จ  เป็นเส้นทางสำหรับคนที่ไม่รีบครับเทือกเขาภูพาน

 เดินทางจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 30 กิโลเมตร จะถึงอำเภอสหัสขันธ์ ที่ตั้งของ อุทยานโลกไดโนเสาร์ หรือ  พิพิธภัณฑ์      สิรินธร เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ที่สวยงาม และ แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา บรรพชีวินวิทยา และสัตว์ดึกดำบรรพ์ อีกด้วยอุทยานไดโนเสาร์

 ห่างจากอุทยานไดโนเสาร์เพียง 9 กิโลเมตร จะถึงสะพานเทพสุดา ในเขตเขื่อนลำปาว เป็นที่ถ่ายรูปชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ และยังเป็นสะพานข้ามน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ในตอนเช้าและตอนเย็นก็เป็นที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

Advertisement

Advertisement

 เดินทางจากสะพานเทพสุดาเพื่อไปในตัว อ.ห้วยเม็ก ชมวัดพระธาตุพนมจำลอง ที่จำลองมาจากวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในวัดนี้มีทั้งโบสถ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นศิลปะแบบล้านช้าง 

 ยังมีเมืองรองอีกมากมาย ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่รอให้นักท่องเที่ยวอย่างพวกคุณ ไปเช็กอิน และหนึ่งในนั้นก็คือ จังหวัดนี้นี่เอง จังหวัดกาฬสินธุ์

  เรื่อง: Ink travel

  ภาพ: Ink pictures