สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ผักริมระเบียง เพื่อสุขภาพ

ผักริมระเบียง เพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้สูงวัยระบบเผาผลาญไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ไขมันสูง ความดันสูงทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน