ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ท่องเที่ยววิถีใหม่ "เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน" จ.ชัยภูมิ

ท่องเที่ยววิถีใหม่ "เทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน" จ.ชัยภูมิ

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ทเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ก็ถึงเวลา Chao Mungkud ออกเที่ยวแล้วจ๊ะ