อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ยายเลื่อนเก้าอี้

ยายเลื่อนเก้าอี้

สวัสดีค่ะ เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับครอบครัวผู้เขียน ในปี พ.ศ 2541 ในขณะที่ผู้เขียนอายุ 11 ปี ในตอนนั้น ยายของผู้เขียนได้ล้มเจ็บเป็นอัมพาตเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถลุกขยับเดินได้ม