ชัยภูมิ – ซึ่งปีนี้มีสถิตเจ็บตายลดลงกว่าปีที่ผ่านมาที่มีมากกว่า 4 ราย และสถานการณ์เมาแล้วขับมีสถิตจับกุมได้ลดลงมากขึ้น รวมกว่า 497 ราย จากเดิมปี 2562 ที่ผ่านมามีมากว่านับพันราย ยอดสถิตการกระทำผิดกฎจราจรถูกจับสูงสุดรับเทศกาลปี 2563 นี้ ไม่สวมหมวกนิรภัยยังครองแชมป์กว่า 11,072 ราย จาการเรียกตรวจรถทั้งหมดห้วง 7 วันอันตรายมีมากกว่า 211,332 คัน!

( 3 ม.ค.63 ) ที่จ.ชัยภูมิ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ แถลงปิดศูนย์และสรุปผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.ชัยภูมิ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำปีสะสมระหว่างตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.62 – วันที่ 2 ม.ค.63 (ในห้วง 7 วันอันตราย)  เกิดอุบัติเหตุรวม 7 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 คน (ช/5,ญ/1) มากสุดในพื้นที่อ.จัตุรัส,บำเหน็จณรงค์ และอ.หนองบัวแดงและมีผู้เสียชีวิตรวม 3 คน (ช/2,ญ/1) ในพื้นที่อ.หนองบัวระเหว,ซับใหญ่ และอ.คอนสาร ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตยังเกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับเป็นหลัก

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพชัยภูมิสรุปเซ่น7วันอันตรายรับปีใหม่2563ตาย3เจ็บ6เมายังเป็นสาเหตุหลัก-1.jpg" />

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1166989/ภาพชัยภูมิสรุปเซ่น7วันอันตรายรับปีใหม่2563ตาย3เจ็บ6เมายังเป็นสาเหตุหลัก-2.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1166989/ภาพชัยภูมิสรุปเซ่น7วันอันตรายรับปีใหม่2563ตาย3เจ็บ6เมายังเป็นสาเหตุหลัก-2.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1166989/ภาพชัยภูมิสรุปเซ่น7วันอันตรายรับปีใหม่2563ตาย3เจ็บ6เมายังเป็นสาเหตุหลัก-2.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1166989/ภาพชัยภูมิสรุปเซ่น7วันอันตรายรับปีใหม่2563ตาย3เจ็บ6เมายังเป็นสาเหตุหลัก-2.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพชัยภูมิสรุปเซ่น7วันอันตรายรับปีใหม่2563ตาย3เจ็บ6เมายังเป็นสาเหตุหลัก-2.jpg" />

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ030163ชัยภูมิสรุปเซ่น7วันอันตรายรับปีใหม่2563ตาย3เจ็บ6เมายังเป็นสาเหตุหลัก-3.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/ภาพ030163ชัยภูมิสรุปเซ่น7วันอันตรายรับปีใหม่2563ตาย3เจ็บ6เมายังเป็นสาเหตุหลัก-2.jpg

ในพื้นที่การตั้งจุดตรวจบริการประชาชนรวม 34 จุดหลัก ใน 16 อำเภอ เรียกตรวจยานพาหนะ 211,332 คัน ดำเนินคดีตามมาตรการ 10 รสขม. ไม่สวมหมวกนิรภัย รวม 11,072 ราย รถมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 8,914 ราย เมาแล้วขับ 497 ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 4,505 ราย ไม่มีใบขับขี่ 10,588 ราย ขับรถเร็วเกินกำหนด 3,396 ราย ฝ่าฝืนสัญญาไฟ 2,236 ราย ย้อนศร 2,505 ราย แซงในที่คับขัน 2,406 ราย การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 2,018 ราย