ชัยภูมิ – ปีนี้สุดคึกคัก ท่ามกลางกลุ่มตัวแทนสตรีทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ ร่วมแต่งกายโชว์สุดยอดผ้าพื้นเมืองมาร่วมแน่นงานนับพันคน ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินให้ยั่งยืน” เพื่อช่วยปลูกฝังเยาวชนเด็กสตรีไทย ให้ช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ให้ยั่งยืนสืบไป

( 10 มี.ค.63 ) ที่จ.ชัยภูมิ ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมินายสุทธิพษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ และนางวีนดี  วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ และนางมัณฑนา  สงวนวงศ์ชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยภูมิ

ร่วมกันจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล เพื่อทำพิธีเปิดงานวัน “สตรีอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยชัยภูมิ “และร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOบ) ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ของจังหวัดชัยภูมิ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินให้ยั่งยืน”ขึ้น

Advertisement

Advertisement

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

ครั้งนี้ นางมัณฑนา  สงวนวงศ์ชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่าเพื่อเป็นการสานต่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในการช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งสริมและเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสตรีและให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ เองก็ถือเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในเรื่องผ้าพื้นเมืองซึ่งจะมีอัตลักษณ์ที่สวยงามแตกต่างกันไป และได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชนมานานกว่า 200 ปี ตั้งแต่สมัยเจ้าพ่อพระยาแล หรือพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิมาได้จนปัจจุบัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ้าทอของจังหวัดชัยภูมิ มีจุดเด่นที่การทอด้วยมือ โดยเฉพาะผ้าไหมลายหมี่คั่นขอนารี เกิดจากการนำหมี่คั่นลายโบราณ มารวมกับลายมัดหมี่ขอนารี ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีฟันปีหลวง ได้มีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้ เกิดป็นลายลักษณ์ของจังหวัดชัยภูมิขึ้นมายาวนาจนปัจจุบัน

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

วันสตรีชัยภูมิร่วมใจสานต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์โชว์สุดยอดแต่งผ้าไทย(คลิป)

และกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิ สร้างรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นอย่างดี มาจนในปัจจุบันมีผู้ประกอบการ OTOP ขึ้นทะเบียนทั้งมากกว่า 1,931 ราย/กลุ่ม สร้างรายได้เข้าจังหวัดชัยภูมิจำนวนมากต่อปีหลักหลายร้อยล้านบาท

Advertisement

Advertisement

ดังนั้นพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยของจังหวัดชัยภูมิ ให้คงอยู่ต่อไป เนื่องในวันสตรีสากล ทางจ.ชัยภูมิ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ทั้งมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับสตรีดีเด่น และการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ ได้ช่วยกันอนุรักษ์ผ้าไทยของชาวชัยภูมิ และมีการจัดกิจกรรมเดินแบบโชว์ชุดผ้าไทยเอกลักษณ์ของชาวชัยภูมิ ครั้งนี้ขึ้นตามโครงการ”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ให้คงอยู่สืบไป