จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแหล่งท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติที่สามารถท่องได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งมีความคงประเพณีและวัฒนธรรมไว้อย่างเนิ่นนาน

ทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองที่ชาวชัยภูมิเคารพ และสักการะ คือ เจ้าพ่อพญาแล พ่อเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งในช่วงเดือนหกตามปฏิทินจันทรคติไทย ชาวจังหวัดชัยภูมิจะจัดงานประเพณีบุญเดือนหก จะเป็นการจัดงานเพื่อรำลึกถึงความดีของท่านเจ้าพ่อพญาแล โดยภายในงานจะมีการจัดงานมหรสพสมโภช 9 วัน 9 คืน ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ ไฮไลท์ของการจัดงาน คือ ขบวนแห่บายศรีและแห่กองบุญเจ้าพ่อ รวมระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ซึ่งบายศรีและกองบุญนั้นล้วนมาจากแรงศรัทธาจากชาวจังหวัดชัยภูมิที่มาจากกลุ่มชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันจัดทำบายศรี เราซึ่งเป็นลูกหลานเจ้าพ่อพญาแล และในทุก ๆ ปี เราจะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีนี้ สิ่งที่เราสัมผัสได้จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ

Advertisement

Advertisement

https://www.pexels.com/th-th/photo/1615776/ขอบคุณภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/1615776/

1. แรงศรัทธา สิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการสั่งให้รู้สึก แต่เกิดจากความรู้สึกจริง ๆ ที่เรารับรู้จากจิตสำนึกของเราเอง ไม่เพียงแค่เรารู้สึกเช่นนั้น ชาวบ้าน ชุมชน ห้างร้าน หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยภูมิ จะให้ความสำคัญกับประเพณีบุญเดือนหกอย่างมาก โดยเฉพาะในวันแห่บายศรีที่ทุกคนพร้อมใจกันเดินขบวนแห่ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ด้วยความสุขและยินดีอย่างยิ่ง

https://www.pexels.com/th-th/photo/2346558/ขอบคุณภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/2346558/

2. น้ำใจ ตลอดระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ที่ขบวนแห่บายศรีของชาวจังหวัดชัยภูมิ เคลื่อนผ่านในทุก ๆ จุด จะมีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดเส้นทาง ไม่ใช่การร้องขอจากจังหวัด ไม่ใช่การร้องขอจากหน่วยงานใด ๆ  แต่ทุกคนต่างยินดีที่จะแบ่งปันและบริการให้ทุกท่านที่ร่วมขบวน สร้างรอยยิ้มให้ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างอิ่มเอม

Advertisement

Advertisement

https://www.pexels.com/th-th/photo/3931604/ขอบคุณภาพจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/3931604/

3. ความสามัคคี ก่อนเริ่มงาน ก่อนเริ่มขบวนแห่ ก่อนเกิดกิจกรรม ชาวจังหวัดชัยภูมิเตรียมการล่วงหน้าเป็นเดือน ๆ ทั้งการฝึกซ้อมรำบายศรี และการทำบายศรีถวายเจ้าพ่อ จนได้ชื่อว่า บายศรีใหญ่ที่สุดในโลก สิ่งเหล่านี้ ชาวบ้านและองค์กรต่าง ๆ จะร่วมกันฝึกซ้อมและจัดทำอย่างสวยงามเพื่อรอร่วมงานบุญเดือนตามประเพณี

usanee

สำหรับในปี 2563 งานประเพณีบุญเดือนหก ได้กำหนดจัดในวันที่ 23 เมษายน 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก จังหวัดชัยภูมิจึงได้ยกเลิกการจัดประเพณีบุญเดือนหกในวันดังกล่าว แต่ยังคงจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงท่านเจ้าพ่อพญาแล คงไว้ซึ่งประเพณีที่สืบทอดมาเนินนาน โดยจัดรูปแบบกิจกรรมแบบเรียบง่ายและจำกัดจำนวนผู้ร่วมงานเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ยกเลิกการออกร้านต่าง ๆ ยกเลิกงานมหรสพสมโภช คงไว้เพียงแค่พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล ถวายม้า รำบายศรีสักการะที่บริเวณศาลเจ้าพ่อ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้าพ่อพญาแล

Advertisement

Advertisement

อย่างไรก็ตาม ในปีถัดไป เราอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ หากได้ผ่านมาจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงเดือนหกตามจันทรคติไทย (ประมาณช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม) สามารถร่วมสืบทอดประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดอยู่ ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ และรอชมขบวนแห่บายศรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นะคะ รับรองทุกคนจะอิ่มเอมเพราะอาหารและเครื่องดื่มระหว่างทาง และอิ่มเอมใจที่เห็นรอยยิ้มของเราชาวจังหวัดชัยภูมิอย่างแน่นอนค่ะ ชาวชัยภูมิยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/chaiyaphumtown/ และ https://www.facebook.com/ThePhayaLaeCity/


ขอบคุณภาพหน้าปกจาก https://www.pexels.com/th-th/photo/1237695/