“โรงเรียนแปลกและดีในเมืองไทย จ่ายค่าเทอมเป็นการทำความดีและการปลูกต้นไม้?”

ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าโรงเรียนที่ให้นักเรียนจ่ายค่าเทอมเป็นการทำความดีและการปลูกต้นไม้โดยไม่จ่ายเป็นเงินมีอยู่จริงหรือ ?  ในประเทศไทยมีโรงเรียนแบบนี้ด้วย ? คำตอบคือคือ ใช่ค่ะ และนอกจากการจ่ายค่าเทอมแล้ว ยังมีเรื่องราวความพิเศษให้ทุก ๆ ท่านได้ค้นหาอีกมากมาย ถ้าพร้อมแล้ว เรามาทำความรู้จักกับ “โรงเรียนมีชัยพัฒนา” กันเลยค่ะ

ภาพนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา

“โรงเรียนมีชัยพัฒนา” หรืออีกชื่อหนึ่ง “โรงเรียนไม้ไผ่” ตั้งอยู่ที่ ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ก่อตั้งโดยคุณ มีชัย วีระไวทยะ   โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่สร้างนักเรียนให้เป็น “คนดี เป็นนักพัฒนา ร่วมรับผิดชอบสังคม” ร่วมถึงการสร้างนักเรียน     

ให้เป็นคนที่มีจิตใจดี รู้จักการให้ และรู้จักแบ่งปัน นอกจากนี้ คุณมีชัยยังได้เล็งเห็นถึงสภาพความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยด้านการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาในชนบท ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงให้นักเรียนจ่ายค่าเทอมเป็นการทำความดี 400 ชม. และปลูกต้นไม้ 400 ต้น ต่อ 1 ปีการศึกษา   

Advertisement

Advertisement

ผู้ปกครองของนักเรียนร่วมกันจ่ายค่าเทอมในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน โดยปกติแล้วผู้ปกครองจะเป็นผู้จ่ายค่าเทอมให้แก่บุตรของตนเพียงฝ่ายเดียว  แต่ด้วยแนวคิดของคุณ มีชัย วีระไวทยะ ที่ว่า “นักเรียนเป็นผู้เรียนจึงควรมีส่วนรับผิดชอบต่อค่าเทอมของตนเอง” และอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่นโยบายของโรงเรียน  ที่ให้นักเรียนและผู้ปกครองจ่ายค่าเทอมเช่นนี้คือ คุณมีชัยเชื่อว่า ลึกๆเเล้วผู้คนมีความสุขกับการให้อยู่ภายใจตน ประกอบกับสิ่งที่     

คนทุกคนมีคือ “เวลา” และ “น้ำใจ” 2 สิ่งนี้สามารถแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ หรือความสุขให้แก่ผู้คนในสังคมได้ อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนที่มีฐานะทางบ้านยากจน มีโอกาศได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ

Advertisement

Advertisement

ภาพทางเข้าโรงเรียนมีชัยพัฒนาภาพคุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา

โรงเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนาก่อตั้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 (ปัจจุบันเข้าปีที่ 11) จุดมุ่งหมายเเละระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนเปรียบเสมือน "ไผ่นอกกอ" ด้วยความตั้งใจให้โรงเรียนเป็น "เส้นทางสายใหม่เเห่งการศึกษาไทย" เเละ "เป็นเเหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต" โดยเน้นการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม การทำความดี การเเบ่งปัน การเป็นนักพัฒนาสังคม ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เเละมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสำคัญ

โรงเรียนเเห่งนี้เป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา (ชั้นม.1 - ม.6) รับนักเรียนระดับชั้นละไม่เกิน 30 คนเพื่อการดูเเลอย่างมีประสิทธิภาพ    เเละทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนที่สิ่งก่อสร้างเกือบทั้งหมดภายในโรงเรียนสร้างจากไม้ไผ่ เพราะไผ่เป้นพืชที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุดชนิดหนึ่ง สามารถปลูกทดแทนได้ไวภายใน 2-5 ปี และเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่อยู่กับธรรมชาติ นักเรียนได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ดี เสริมสร้างการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

อุโมงไม้ไผ่ภายในโรงเรียน

ภาพสะพานสวัสดี

“สเน่ห์ของโรงเรียนมีชัยพัฒนา” โรงเรียนไม้ไผ่ที่แสนอบอุ่น

โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นสังคมการอยู่ร่วมกันเเบบครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น เนื่องด้วยเป็นโรงเรียนประจำ 100% นักเรียนทุกคนจึงอยู่หอพักภายในโรงเรียน มีคุณครู ผู้เปรียบเสมือนคุณพ่อ คุณแม่ คอยดูแลเด็ก ๆ และนักเรียนรุ่นพี่ดูแลนักเรียนรุ่นน้อง ทำให้เกิดความสนิทสนมกันเป็น อย่างมาก  รวมถึงคุณมีชัย (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน) ซึ่งเปรียบเสมือนคุณปู่ผู้ใจดีของเด็กนักเรียนทุก ๆ คน 

ภาพคุณมีชัยเเละนักเรียน

ภาพกิจกรรมการเล่นกีฬาของนักเรียน

"นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน"

นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนนำโดยคณะมนตรีโรงเรียน (สภานักเรียน) โดยคณะมนตรีคือกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้นำ  เเละมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน มีส่วนสำคัญในการพิจารณานโยบายหรือเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนา ตลอดจนเเนวทางการบริหาร เเละ ดำเนินงานของโรงเรียนร่วมกับคณะครูเเละผู้อำนวยการโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนทุกคนก็มีส่วนช่วยในการบริหารโรงเรียนเช่นเดียวกัน  โดยนักเรียนจะเเบ่งเป็น 10 คณะร่วมบริหารโรงเรียนตามความถนัดโดยมีนักเรียนที่เป็นคณะมนตรีเป็นหัวหน้า ตัวอย่างเช่นคณะจัดอุปกรณ์หรือวัตถุดิบการประกอบอาหารให้กับนักเรียน คณะตรวจสอบเเละติดตามการใช้งบประมาณ คณะพัฒนาธุรกิจโรงเรียนเเละนักเรียน เป็นต้น 

"นักเรียนรุ่นพี่สัมภาษณ์นักเรียนใหม่ที่จะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา"

นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาจะต้องผ่านการทำข้อสอบข้อเขียน เเละการสัมภาษณ์จากคณะนักเรียนรุ่นพี่ร่วมกับ   คณะครู เนื่องจากนักเรียนรุ่นพี่ได้เข้ามาใช้ชีวิตเเละเรียนรู้อยู่ภายในโรงเรียนมาก่อนเเล้ว จึงมีส่วนในการคัดเลือกน้องๆเข้ามาศึกษาต่อเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

"นักเรียนมีส่วนสำคัญในการคัดเลือกเเละประเมินผลคุณครู"

คุณครูที่จะเข้ามาสอนในโรงเรียนมีชัยพัฒนานั้น จะต้องผ่านการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการนักเรียนร่วมถึงสาธิตการสอนเบื้องต้น หากผ่านคณะกรรมการนักเรียนเเล้ว จึงเข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการครู หากผ่านในเวลาต่อมาจะมีการทดลองสอนเป็นเวลา 1 เดือน ในกรณีที่ผ่านการประเมินจากนักเรียน คุณครูจะได้รับหน้าที่การเป็นคุณครูในโรงเรียนต่อไป ทั้งนี้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างมาก       ถ้าคุณครูเป็นผู้สอนดี สอนเก่ง มีจิตวิญาณความเป็นครู ก็จะส่งผลให้นักเรียนเติบโตมาอย่างมีความรู้เเละมีความสุขต่อการเรียนอีกด้วย 

Q : เหตุใดโรงเรียนจึงให้นักเรียนเป็นผู้สัมภาษณ์คุณครู ?

A : นักเรียนนั้นมีโอกาศที่จะเลือกเสื้อผ้า หรือสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เหตุใดจึงจะเลือกคุณครูซึ่งผู้เป็นบุคคลสำคัญในชีวิตการเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้

ภาพบรรยากาศโรงเรียนมีชัยพัฒนา

สระว่ายน้ำของโรงเรียน : เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำ นอกจากนี้โรงเรียนมีการ “แบ่งปัน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนอื่น ๆ ในอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ได้เข้ามาเรียนว่ายน้ำ โดยมีคุณครูและนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนาที่ผ่านการอบรม Life Saving เป็นผู้สอน

ภาพสระว่ายน้ำของโรงเรียน

ภาพมุมสูง สระว่ายน้ำโรงเรียนมีชัยพัฒนา

สวนเกษตรของโรงเรียน : ทุก ๆ ช่วงบ่ายของวันเรียน มีการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสนใจ ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร และต่อยอดเป็นการทำธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

Mechai farmภาพสวนเกษตรของโรงเรียน

ตัวอย่างกิจกรรมในโรงเรียนมีชัยพัฒนา

กิจกรรมกำเคี้ยวเกี้ยวใจ : กิจกรรมการเกี่ยวข้าวโดยนักเรียน ร่วมกับชุมชนบ้านกวางงอย นักเรียนเรียนรู้วิธีการเกี้ยวข้าวเเละวิถีชีวิตของชาวนา เพื่อสืบสานวิธีชีวิตเเละวัฒนธรรมไทย 

ภาพกิจกรรมนักเรียนเกี่ยวข้าว

กิจกรรมอบรมการทำ Smart Farm : กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ เรียนรู้การเขียนโค้ด นักเรียนอบรมการทำสมาร์ทฟาร์มที่บริษัท WD จังหวัดอยุธยา 

ภาพนักเรียนเรียนรู้การเขียนโค้ดเพื่อสั่งการสมาร์ทฟาร์ม

ภาพนักเรียนทดลองการต่อระบบสมาร์ทฟาร์ม

ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมีชัยพัฒนาได้ที่ : https://web.facebook.com/MechaiBambooSchool/?epa=SEARCH_BOX

เครดิตรูปภาพ                                                                                                                          

ขอบคุณรูปภาพจากเพจ facebook Mechai bamboo school : ภาพประกอบที่ 1/ ภาพประกอบที่ 2 / ภาพประกอบที่ 3 / ภาพประกอบที่  6 /      ภาพประกอบที่ 8 / ภาพประกอบที่ 9 / ภาพประกอบที่ 10 / ภาพประกอบที่ 12 / ภาพประกอบที่ 13 / ภาพประกอบที่ 14 / ภาพประกอบที่ 15  ขอบคุณภาพจาก the potential : ภาพประกอบที่ 4                                                                                           

ขอบคุณรูปภาพจากเพจ facebook Mechai Farm : ภาพประกอบที่ 11                                                                                                 ภาพถ่ายโดยนักเขียน : ภาพประกอบที่ 5 เเละภาพประกอบที่ 7