โปรแกรม GSP หรือชื่อเต็ม ๆ คือ Geometer’s Sketchpad เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างเห็นภาพและพิสูจน์ได้ ทำให้วิชาคณิตศาสตร์ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

       นอกจากการคำนวณและการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์แล้ว โปรแกรม GSP ยังสามารถสร้างผลงานแอนนิเมชั่นได้อีกด้วย เช่น สายรุ้ง ก้อนเมฆ ต้นไม้ และอีกมากมาย

ในที่นี้จะนำเสนอวิธีการสร้างรูปหัวใจ

 

ขั้นตอนการสร้างรูปหัวใจโดยโปรแกรม GSP

    1. สร้างเส้นตรง (j) และซ่อนจุดบนเส้นตรง

วิธีสร้าง  1.1 การสร้างเส้นตรง  เลือกกล่องเครื่องมือที่ 4 (เส้น) เลือกสัญลักษณ์เส้นตรง

              1.2 การซ่อนจุด เลือกจุดบนเส้นตรง ไปที่เมนูแสดงผล เลือกซ่อนจุด (คีย์ลัด Ctrl+H )

              1.3 การตั้งชื่อเส้นตรง เลือกกล่องเครื่องมือที่ 5 (ชื่อ) แล้วคลิกที่เส้นตรงขั้นที่1

Advertisement

Advertisement

      2. สร้างวงกลม O ให้จุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรง และซ่อนจุดบนเส้นรอบวง

วิธีสร้าง  เลือกกล่องเครื่องมือที่ 3 (วงกลม) ให้จุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่บนเส้นตรงขั้นที่2

    3. สร้างเส้นตั้งฉาก (k) ให้ตั้งฉากกับเส้นตรง (j) ที่จุด O พร้อมหาจุดตัด

วิธีสร้าง  3.1 เลือกจุด O และเส้นตรง j ไปที่เมนูการสร้าง เลือกเส้นตั้งฉาก (ให้ชื่อว่า k)

              3.2 เลือกวงกลมและเส้นตรง ไปที่เมนูการสร้าง เลือกจุดตัดขั้นที่3

    4. ให้จุด A เป็นจุดบนเส้นรอบวง สร้างส่วนของเส้นตรง AO    

วิธีสร้าง  4.1 เลือกกล่องเครื่องมือที่ 2 (จุด) นำจุดมาวางบนเส้นรอบวง (กำหนดให้ชื่อจุด A) 

              4.2 เลือกจุด A จุด O ไปที่เมนูการสร้าง เลือกส่วนของเส้นตรง (คีย์ลัด Ctrl+L) ขั้นที่4

Advertisement

Advertisement

    5. สร้างเส้นตั้งฉากและเส้นขนานกับเส้นตรง (j) ที่จุด A

วิธีสร้าง  5.1 เลือกจุด A และเส้นตรง j ไปที่เมนูการสร้าง เลือกเส้นตั้งฉาก (กำหนดให้ชื่อว่า l)

              5.2 เลือกจุด A และเส้นตรง j ไปที่เมนูการสร้าง เลือกเส้นขนาน (กำหนดจุด B เป็นจุดตัดระหว่างเส้น  ขนานและเส้นตั้งฉาก k) ขั้นที่5

       6. ระบุเวกเตอร์ BA พร้อมวัดระยะทาง BA

วิธีสร้าง  6.1 เลือกจุด B จุด A ตามลำดับ ไปที่เมนูการแปลง เลือกระบุเวกเตอร์

              6.2 เลือกจุด B และจุด A ไปที่เมนูการวัด เลือกระยะทางขั้นที่6

         7. เลื่อนขนานจุด A และจุด B

วิธีสร้าง  7.1 เลือกจุด A ไปที่เมนูการแปลง เลือกเลื่อนขนาน (ได้จุด A')

              7.2 เลือกจุด B ไปที่เมนูการแปลง เลือกเลื่อนขนาน เลือกระยะ BA (ได้จุด B')ขั้นที่7

    8. สร้างส่วนของเส้นตรง A'B'  และหาจุดตัดระหว่างส่วนของเส้นตรง A'B' และเส้นตั้งฉาก (l)

Advertisement

Advertisement

วิธีสร้าง  8.1 เลือกจุด A' จุด B' ไปที่เมนูการสร้าง เลือกส่วนของเส้นตรง (คีย์ลัด Ctrl+L)

              8.2 เลือกส่วนของเส้นตรง A'B' และเส้นตั้งฉาก l ไปที่เมนูการสร้าง เลือกจุดตัด (กำหนดให้ชื่อจุด X)ขั้นที่8

       9. กำหนดให้จุด Y เป็นจุดตัดบนวงกลม ดังภาพ สร้างส่วนของเส้นตรง XY

วิธีสร้าง  เลือกจุด X และจุด Y ไปที่เมนูการสร้าง เลือกส่วนของเส้นตรง (คีย์ลัด Ctrl+L)ขั้นที่9

        10. สร้างพารามิเตอร์ t1

วิธีสร้าง  ไปที่เมนูกราฟ เลือกพารามิเตอร์ใหม่  (ได้พารามิเตอร์ t1)ขั้นที่10

    11. สร้างรอยของส่วนของเส้นตรง XY

วิธีสร้าง  คลิกขวาที่ส่วนของเส้นตรง XY เลือกสร้างรอยของส่วนของเส้นตรงขั้นที่11

    12. ลงสีแบบพาราเมตริก

วิธีสร้าง  เลือกส่วนของเส้นตรง XY และพารามิเตอร์ t1 ไปที่เมนูแสดงผล สี เลือกสีแบบพาราเมตริก (จากนั้นเลือกทำซ้ำทั้งสองทิศทาง)ขั้นที่12

    13. สร้างปุ่มแสดงการทำงานการเคลื่อนไหวที่จุด A    

วิธีสร้าง  เลือกจุด A ไปที่เมนูแก้ไข ปุ่มแสดงการทำงาน การเคลื่อนไหว เลือกทิศทางตามเข็มนาฬิกาขั้นที่13         14. สร้างการเคลื่อนไหวพารามิเตอร์เชิงสเกลาร์

วิธีสร้าง  คลิกขวาที่พารามิเตอร์ t1 เลือกเคลื่อนไหวพารามิเตอร์เชิงสเกลาร์
ขั้นที่14

    15. ซ่อนอ็อบเจกต์

วิธีซ่อน  เลือกอ็อบเจกต์ทั้งหมด ยกเว้นส่วนของเส้นตรง XY ดังภาพ ไปที่เมนูแสดงผล เลือกซ่อนอ็อบเจกต์

            (คีย์ลัด Ctrl+H )ขั้นที่ 15

    16. คลิกปุ่มการเคลื่อนไหวจุด จะได้รูปหัวใจที่มีสีแบบพาราเมตริกขั้นที่16

 

เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้น ในการสร้างรูปหัวใจโดยใช้โปรแกรม GSP หากต้องการเพิ่มความมีมิติสามารถเปลี่ยนพื้นหลังเป็นสีดำได้ โดยไปที่เมนูแก้ไข เลือกค่าพึงใจ และเลือกสีพื้นหลังเป็นสีดำ

 

ขอขอบคุณเทคนิควิธีจาก ช่อง Youtube “jakksen basby” และกลุ่ม Facebook “รวมพลคนใช้โปรแกรมGSP

รูปภาพหน้าปกและรูปภาพประกอบโดยผู้เขียน