เครดิตภาพปกโดยผู้เขียน 

      ปราสาทหินพนมรุ้ง สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพู ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ชื่อพนมรุ้งแปลว่าภูเขาใหญ่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 15-18 จารึกต่าง ๆ ที่นักวิชาการได้อ่านและแปลพอจะสรุปได้ว่า พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 กษัตริย์แห่งพระนคร (พ.ศ. 1487-1511) ได้สถาปนาเทวสถานถวายพระศิวะที่เขาพนมรุ้ง ซึ่งในสมัยแรก ๆ คงยังไม่ใหญ่โตนัก ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 1511-1544) ได้ทรงอุทิศที่ดินและข้าทาสถวายแด่เทวสถานพนมรุ้ง ในสมัยพุทธศตวรรษที่ 17 นเรนทราทิตย์ เจ้านายแห่งราชวงศ์มหิธรปุระที่ปกครองดินแดนแถบนี้ (ซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างนครวัด) ได้สร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นและได้ทรงบำเพ็ญพรตเป็นโยคี ณ ปราสาทพนมรุ้ง

เขาพนมรุ้ง     เครดิตภาพประกอบโดยผู้เขียน

Advertisement

Advertisement

     เป็นสถานท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาไฟเก่าเมื่อหลายแสนปีก่อน เป็นหลักฐานยืนยันว่าประเทศไทยเคยเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟมาก่อน ทั้งยังเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในบุรีรัมย์อีกด้วย ทำให้บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างสูง เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ทำให้มีชุมชนหลายชุมชนมาตั้งถิ่นฐานที่นี่และกลายเป็นชุมชนใหญ่ในที่สุด

เขาพนมรุ้ง  เครดิตภาพประกอบโดยผู้เขียน

     ปราสาทหินพนมรุ้ง ได้ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามอลังการ และถูกยกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดปราสาทหินของเมืองไทย นอกจากความงดงามอลังการแล้ว ปราสาทหินพนมรุ้งยังมีสิ่งอันน่ามหัศจรรย์ปรากฏขึ้นนั่นก็คือ ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก ลอดช่องผ่านประตูทั้ง 15 ช่อง เป็นแนวเดียวกันได้อย่างพอดีและมีความสวยงามมาก ๆ

เขาพนมรุ้งเครดิตภาพประกอบโดยผู้เขียน

     ใครที่มาเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ควรพลาดมาชมความงามของสถาปัตยกรรมของปราสาทพนมรุ้ง ที่มีความงดงามของศิลปะขอม ทางเดินกว่า 2 กิโลเมตร นำทางขึ้นไปยังปราสาทที่มีมนต์ขลัง รวมทั้งหน้าบรรณทับหลังนารายณ์บรรทมศิลป์ที่เป็นมรดกของชาติ ที่พนมรุ้งมีเทศกาลที่น่าสนใจคือช่วงวันที่พระอาทิตย์จะสาดเข้าประตูทั้งหมดของปราสาทและเห็นเหมือนกันหมดทุกประตูอีกด้วย สำหรับผู้ที่ไปเยือนปราสาทหินพนมรุ้งก็ไม่ควรพลาดการเที่ยวชมของฝากจากปราสาทหินแห่งนี้ที่มีของให้เลือกดูเลือกชมกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ

Advertisement

Advertisement

เขาพนมรุ้งเครดิตภาพประกอบโดยผู้เขียน

เปิด : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.           

ค่าเข้าชม : ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 

โทร :  0-4478 -2715 โทรสาร 0-4478-2717