ภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา

ผลงานของโรงเรียนแต่ละแห่ง อาจจะมีสูตรวัดความสำเร็จที่เป็นทางการ แต่ผลงานที่ไม่จำเป็นต้องวัดด้วยหลักการใด ๆ ก็คือ ปริมาณเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี นั่นเป็นเพราะอะไร ถ้าหากไม่ใช่เพราะเหล่าผู้ปกครองนั่นเองที่แสดงความเชื่อมั่น ส่งลูกหลานของตนให้เข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงเรียน

ด้วยหลักการที่ว่า เด็กทุกคนต้องได้เรียน เหตุนี้เอง ปรากฏว่าโรงเรียนบางแห่งมีภาระต้องรับเด็กนักเรียนทุกชั้นเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี

ภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชาภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา

และหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความเชื่อมั่นจากเหล่าผู้ปกครอง ที่แม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้บริการใกล้เคียงก็ตาม ก็คือโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ปัจจุบัน มี ผอ. อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

Advertisement

Advertisement

นอกจากการเรียนการสอนปกติแล้ว กิจกรรมหลากหลายได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียน ทั้งสติปัญญา ร่างกาย และจิตใจ หนึ่งในกิจกรรมที่ ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา เป็นผู้ริเริ่มขึ้นในปีนี้ก็คือ การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

ภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา

ผอ.อภิชาติกล่าวว่า “อยากให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ดี ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองด้วยกิจกรรมกีฬา”

ภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชาภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชาภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชาภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา

จึงเป็นที่มาของ ‘บ้านกรวด จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1’ ชิงเงินสดพร้อมถ้วยรางวัล ประกอบไปด้วย 

*รุ่น 10 ปี (2553)

*รุ่น 12 ปี (2551)

ภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชาภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา

Advertisement

Advertisement

-รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

-รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

-รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

-รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชาภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา

*เปิดรับสมัคร 20 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2563

**เริ่มทำการแข่งขัน 22-23 ก.พ. , 29 ก.พ. 2563 - 1 มี.ค. 2563

ค่าสมัคร 1,000 บาท  ค่าประกันทีม 1,000 บาท 

อัพเดททีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันล่าสุด 

#รุ่น10ปี

1.เอบีเค อะคาเดมี่

2.คีรีรินท์ อะคาเดมี่

3.ศรีสุข

4.ต้นกล้า อะคาเดมี่

ภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชาภาพได้รับอนุญาตจาก ผอ.อภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา

#รุ่น12ปี

1.เอบีเค อะคาเดมี่

2.คีรีรินท์ อะคาเดมี่

3.ศรีสุข

4.ทานตะวันki

5.ต้นกล้า อะคาเดมี่

6.ตาจีนfc

7.Freedom fc. ปช.

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

Advertisement

Advertisement

044679105 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด (เวลาราชการ)

โทร 0929799019 (ครูสุรินทร์ สันประโคน)

โดยสรุปแล้ว การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ‘บ้านกรวด จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1’ อาจจะเป็นเพียงการริเริ่มขึ้นครั้งแรกก็จริง แต่ทางโรงเรียนค่อนข้างหวังผล ไม่ใช่ในแง่ของความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเหล่าเยาวชนเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งถึงผลโดยอ้อมอย่างอื่น เช่น หวังปลุกเร้าให้ทั้งเด็กและผู้ปกครองหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ในแง่ของความสมัครสมานสามัคคี ถ้าหากไม่กระตุ้นเร้าหรือให้การส่งเสริมอย่างจริงจัง โดยอาศัยการแข่งขันกีฬา ก็คงยากที่จะเกิดขึ้นได้เอง

‘บ้านกรวด จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1’ น่าจะเป็นต้นแบบของกิจกรรมกีฬาประเภทอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ทั้งของเยาวชนในโรงเรียน ต่างโรงเรียน และย่อมหมายรวมถึงกลุ่มผู้ปกครองของเยาวชนทั้งหลายด้วย และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จะแน่นแฟ้นกลมเกลียวขึ้นด้วยกิจกรรมกีฬาดังกล่าว

ผลสำเร็จของ ‘บ้านกรวด จูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1’  ย่อมส่งผลถึงการพัฒนาในแง่อื่น ๆที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย และนั่นต่างหากคือ ผลลัพธ์ที่ต้องเรียกว่า เกินคุ้มสำหรับกิจกรรมนี้