ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวที่มีความน่าสนใจหลังจากที่ได้สังเกตเห็นว่า ชาวนาได้ทำการเพาะปลูกข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ จนถึงตอนนี้ก็ได้ล่วงเลยเข้าสู่เดือนที่สี่ของฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีแล้ว และภาพที่เห็นคือต้นข้าวสีเขียวสวยงามตลอดแนวสองฝั่งของถนน นอกจากความสวยงามแล้ว ความรู้เกี่ยวกับต้นข้าวก็น่าสนใจไม่น้อย

ทุ่งนาสองข้างถนนต้นข้าวเขียวงาม

        ข้าวเป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้าที่มีความพิเศษเหนือหญ้าชนิดอื่นคือ เมล็ดสามารถใช้กินได้ เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกข้าวด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้

1.การเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ เป็นวิธีการดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.การเพาะปลูกข้าวด้วยวิธีหว่าน

เป็นวิธีที่เลือกใช้กันค่อนข้างมากในปัจจุบัน 

การแตกก่อข        ข้าวขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และสามารถแตกกอแยกออกจากลำต้นเดิมได้ทำให้มีจำนวนต้นเพิ่มมากขึ้น ข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินร่วนปนทรายจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด

Advertisement

Advertisement

ข้าวที่        นิยมปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน เป็นพืชที่ชอบน้ำขัง โดนแดดได้ตลอดทั้งวัน

ทุ่งนาข้าว        การเพาะปลูกข้าวสามารถพบได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสาน และด้วยเช่นกันพื้นที่ในอำเภอโนนดินแดงก็อีกหนึ่งแห่งที่มีการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน นิยมปลูกทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว และจะเก็บข้าวไว้กินเป็นอาหารหลัก ถ้าช่วงนี้ใครจะออกมาชมทุ่งนาข้าวก็จะได้ภาพที่สวยงาม หากท่านใดเดินทางผ่านอำเภอโนนดินแดงสามารถจอดแวะชมความงดงามของท้องทุ่งนาข้าวได้ค่ะ ยิ่งใครที่ชอบสีเขียวเชิญแวะเก็บภาพความประทับใจได้เลย เพราะหลังจากนี้ทุ่งนาข้าวก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะของการปลูกข้าว หากผู้เขียนมีโอกาสจะมาเล่าเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับข้าวในบทความต่อไปให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

Advertisement

Advertisement