วิน(ภาพโดย P' Dome)

      โครงการ ค่าย ฟ.ฟืนกับผืนป่า สืบสานปณิธานนักอนุรักษ์ จัดขึ้นในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ หน่วยพิทักษ์คลองป่าโป่ง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โดยชมรม ฟ.ฟืนกับผืนป่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรัมย์ ซึ่งความเป็นมาของการจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้เกิดจากสมาชิกผู้ก่อตั้งชมรมได้ร่วมกันปรึกษาหารือและเสนอแนะ ให้มีการจัดทำค่ายที่ช่วยเรื่องการปลูกจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนธรรมชาติจากประสบการณ์การได้ลงมือปฏิบัติจริง วิน(ภาพโดย P' Dome)

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกชมรม ฟ.ฟืนกับผืนป่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมจำนวน 50 คน  โดยหน่วยพิทักษ์คลองป่าโป่งนั้น อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 212,500 ไร่ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งสุดท้ายของจังหวัดบุรีรัมย์และเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจาก "ยูเนสโก" ยูเนสโก ภายใต้ชื่อ กลุ่ม "ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่"วิน(ภาพโดย P' Dome)

Advertisement

Advertisement

      สำหรับการทำกิจกรรมของชมรมนั้นมีหลากหลาย เมื่อเดินทางไปถึงหน่วยพิทักษ์คลองป่าโป่ง เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่แล้ว  ได้ทำพิธีเปิด มีการแนะนำคณะวิทยาการ และได้แบ่งกลุ่มสำหรับจัดกิจรรมนันทนาการละลายพฤติกรรมเพื่อให้สมาชิกแต่ละคนได้ทำความรู้จักกัน กิจรรมต่อไปคือการกางเต็นท์เพื่อสร้างที่พัก และช่วยกันประกอบอาหารกลางวัน มีการเข้าฐานกิจกรรมความรู้ โดยพี่ ๆ เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์คลองป่าโป่งได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเดินป่า  เพื่อออกเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยรู ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหน่วยพิทักษ์คลองป่าโป่ง มีการสำรวจร่องรอยของสัตว์ป่าที่มีปรากฏให้เห็นตามสองข้างทาง เช่น รอยเท้าช้าง รอยเท้าสัตว์จำพวกเท้ากีบขนาดเล็ก และมูลสัตว์ต่างๆ ได้ร่วมกันสร้างโป่งเทียมให้สัตว์จำพวกช้าง และได้กิจกรรมกวางน้อยหลงทาง โดยนำผ้ามาปิดตาแล้วให้เราเดินไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค และให้สมมุติว่าเราเป็น กวางน้อยที่แม่ถูกฆ่าตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ที่เป็นผู้ทำลายชีวิตสัตว์ป่า วินวิน(ภาพโดย P' Dome)

Advertisement

Advertisement

        ตลอดระยะเวลาการจัดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นั้น เหล่าสมาชิกในชมรมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากกิจกรรมหลากหลายที่ได้ลงมือทำจริง เช่น การสร้างโป่งเทียม เพื่อให้สัตว์ป่าได้มากินแร่ธาตุที่อาจมีไม่เพียงพอในธรรมชาติ และกิจกรรมกวางน้อยหลงทาง ที่ทำให้เกิดจิตสำนึกรักและร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นต้น

Advertisement

Advertisement