#UnseenEsan - รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ โดย #รีวิวอีสาน #รีวิวศรีสะเกษ reviewesan.com

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยการบริจาคที่ดิน ของนายหวย เพ็งพันธ์ และนางสมัยเพ็งพันธ์ ซึ่งเป็นโยมบิดา-มารดา ของพระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เพื่อเป็นสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ต่อมาด้วยความเพียรของเจ้าอาวาส และแรงศรัทธาจากญาติโยม จึงจัดตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมาย นามว่าวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543  ปัจจุบันวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม มีพระครูวิจิตรวินัยคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัด มีพระภิกษุจำพรรษา 9 รูป และสามเณร 2 รูป

งานอัญเชิญบรวงสรวงบรรจุดวงใจสายญาณนาคราช

วันท่ี 1 พ.ค2562 วันมหาฤกษ์ อัญเชิญถวายล้านๆดวงใจสายญาณนาคราช ถ้ำวังนาคาธิบดี ศรีมงคลรัตนารม ล้านๆดวงใจสายญาณนาคราชถ้ำนาคาธิบดี วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม วันท่ี1พฤษภาคม 2562 งานอัญเชิญบรวงสรวงบรรจุดวงใจสายญาณนาคราช กำหนดการ เวลา6.00น พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต หน้าถ้ำเทวานาคาธิบดี ประธารในพิธี  ม.ร.ว พันธ์ประภา สุวรรณปาล จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป 7.00น. ถวายภัตตาหาร 9.19น. เจริญพระพุทธมนต์ 9.49น. ถวายเสียงโดยศิลปินแก้วเพทายเจ้าของเสียงแท้จากละครนาคี ถวายเครื่องบวงสรวงอัญเชิญ ถวายล้านล้านดวงใจสายญาณลูกหลานนาคราช 12.59. บรรจุดวงใจสายญาณนาคาธิบดี พระสงฆ์สวดชัยยะ ถวายเครื่องสักการะได้ตลอดพร้อมดวงใจสายญาณ พร้อมถวายเสียง รำถวายตลอดวัน 15.39. ทำพิธีไถ่ถอนปลดปล่อยชีวิตพระโค ถวายพระราชกุศล พิธีสู่ขวัญลูกหลานนาคาธิบดี ผูกแขน เสร็จพิธี หมายเหตุ แต่งกายย้อนยุค พื้นเมืองอีสาน ไทย ย้อนยุค นาคานาคี โทนชมพู ขาว

ข้อมูลวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ

  • กิจกรรมน่าสนใจ : ไหว้พระ, ทำบุญ, ปฏิบัติธรรม
  • ตั้งอยู่ : บ้านสิม หมู่ 8  ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
  • Google map : goo.gl/maps/pTFZTeS8PLt
  • การเดินทาง : ตาม Google Map ไปได้เลยครับ หาไม่ยาก
  • ขอบคุณภาพเเละ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/334282040017217

#UnseenEsan - รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ โดย #รีวิวอีสาน #รีวิวศรีสะเกษ reviewesan.com

#UnseenEsan - รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ โดย #รีวิวอีสาน #รีวิวศรีสะเกษ reviewesan.com

#UnseenEsan - รวมรีวิวเที่ยว วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จ.ศรีสะเกษ โดย #รีวิวอีสาน #รีวิวศรีสะเกษ reviewesan.com