ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

จีนกับอาวุธชีวภาพปราบตั๊กแตน

จีนกับอาวุธชีวภาพปราบตั๊กแตน

1456
| 2 min read
ประเทศจีนมีบันทึกความเสียหายจากตั๊กแตนมานานสามพันปี แต่ปัจจุบันกลับเป็นประเทศที่ล้ำหน้าทางวิทยาศาสตร์ และผลิตอาวุธชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาศัตรูพืชนานาชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั๊กแตนทะเลทราย ประเทศจีน : คู่